Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 2.562,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2021 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2837

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, v izmeri 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – ID znak shrambe: 1727-1062-242, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 2.100,00 EUR, izklicna cena: 2.562,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato je kandidiranje primernejše za lastnike stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20. V primeru, da nakup ne bi bil izveden s strani lastnika stanovanja na naslovu shrambe, mora potencialni kupec predložiti izjavo, da bo sam na lastne stroške zagotovil novo odjemno mesto za elektriko oz. bo zagotovil vgradnjo merilnika porabe električne energije, pri čemer je stanje merilnika mesečno oz. po naknadnem dogovoru potrebno sporočati upravniku stavbe. Ustrezne izjave morajo biti predložene pred sklenitvijo prodajne pogodbe. Stanovanjski sklad RS iz tega naslova ne nosi nobenih stroškov.

  Zaporedna št. 2: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 k. o. 592 – Plač' - Pregled
  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 12.500,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2868

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač, vključno z delom stavbe na naslovu Kungota, Plač 32. Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila po podatkih GURS-a zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 12.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 3: 'Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72' - Pregled
  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 6.344,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2021 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži, s talno oznako E19, na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 J, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 5.200,00 EUR, izklicna cena: 6.344,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 4: 'Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom : 1911-2462-138' - Pregled
  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 5.429,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2021 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom : 1911-2462-138  v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 I, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 4.450,00 EUR, izklicna cena: 5.429,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 5: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-62' - Pregled
  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2021 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-62 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 6: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-63' - Pregled
  Zaporedna št.: 6 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2021 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-63 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.  

  Zaporedna št. 7: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-64' - Pregled
  Zaporedna št.: 7 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2021 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-64 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 8: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-65' - Pregled
  Zaporedna št.: 8 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2021 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-65 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 9: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-66' - Pregled
  Zaporedna št.: 9 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2021 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-66  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 10: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-68' - Pregled
  Zaporedna št.: 10 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-68 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 11: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-69' - Pregled
  Zaporedna št.: 11 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2021 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-69 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 12: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-71' - Pregled
  Zaporedna št.: 12 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2021 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-71  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 13: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-72 ' - Pregled
  Zaporedna št.: 13 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2021 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-72  v izmeri 12,50 m²,  skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 14: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-73' - Pregled
  Zaporedna št.: 14 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2021 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-73 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 15: 'Stanovanje na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37' - Pregled
  Zaporedna št.: 15 Izklicna cena: 18.800,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2021 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5391

  Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 57,8 m², uporabne površine 40 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1850. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 16: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 k. o. 443 - Janški Vrh' - Pregled
  Zaporedna št.: 16 Izklicna cena: 19.100,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2021 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5743

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 v izmeri 831 m² k. o. 443 - Janški Vrh, na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Majšperk, Janški Vrh 4, št. stavbe: 443-4 v izmeri 99,4 m², uporabne površine 82,8 m², leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1926 in pomožni objekt, št. stavbe: 443-245 v izmeri 45,9 m², leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1906. Oba objekta sta potrebna temeljite prenove. 

  Izklicna cena: 19.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.  

   

  Zaporedna št. 17: 'Večstanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Zavrč 3, št. stavbe: 466-2' - Pregled
  Zaporedna št.: 17 Izklicna cena: 62.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2021 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5753

  Večstanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Zavrč 3, št. stavbe: 466-2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1742, z ID znaki posameznih delov stavbe:

  -          466-2-1, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 38,6 m²;

  -          466-2-2, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 36,7 m², uporabne površine 23,1 m²;

  -          466-2-3, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 78,6 m², uporabne površine 65,4 m²;

  -          466-2-4, ki predstavlja stanovanje v 1. nadstropju v izmeri  49,3 m²;

  -          466-2-5, ki predstavlja stanovanje  v 1. nadstropju v izmeri 94,8 m²;

  -          466-2-6, ki predstavlja stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 39,8 m²;

  -          466-2-7, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 7,8 m²;

  -          466-2-8, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 2,2 m²;

  -          466-2-9, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 55 m²;

  -          466-2-10, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 94,1 m²;

  -          466-2-11, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 293,2 m².

  Večstanovanjska stavba leži na zemljišču s parc. št. 75/6 v izmeri 765 m² k. o. 466 - Zavrč, t. j. zemljišče pod stavbo in pripadajoče zemljišče. Na njem so vknjižene: služnostna pravica graditve in dostopa do zgrajenega komunikacijskega omrežja v korist družbe Telekom Slovenije, d. d., ID omejitve: 11308631; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja kanalizacije v korist Občine Zavrč, ID omejitve: 11308632 in služnostna pravica postavitve prometnega znaka v korist Ministrstva za infrastrukturo RS, ID omejitve: 11308633. Nepremičnina se prodaja kot celota in je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 62.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. 

   

  Zaporedna št. 18: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 in 223/7, obe k. o. 472 - Gorenjski vrh' - Pregled
  Zaporedna št.: 18 Izklicna cena: 10.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2867

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² in parc. št. 223/7 v izmeri 122 m², obe k. o. 472 - Gorenjski vrh na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24, št. stavbe 33, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1800. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 10.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 19: 'Stanovanje na naslovu Ljubljana, Tržaška cesta 6' - Pregled
  Zaporedna št.: 19 Izklicna cena: 25.200,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2021 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8041

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 17,3 m², uporabne površine 16,0 m², na naslovu Ljubljana, Tržaška cesta 6, ID znak stanovanja: 2679-689-26, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1873, skupaj s solastninskim deležem do 1/6 skupnih sanitarij z ID znakom 2679-689-42 ter solastninskim deležem do 1/6 skupnega hodnika z ID znakom 2679-689-46. Stanovanju pripada shramba, po podatkih GURS-a površine 1,3 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnine so potrebne temeljite prenove.

  Izklicna cena: 25.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 20: 'Stanovanje na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 77, ID znak stanovanja: 1727-549-20' - Pregled
  Zaporedna št.: 20 Izklicna cena: 23.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2021 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8044

  Stanovanje v mansardi v izmeri 13,0 m², uporabne površine 11,0 m², na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 77, ID znak stanovanja: 1727-549-20, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1897. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 23.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 21: 'Stanovanje na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 77, ID znak stanovanja: 1727-549-21' - Pregled
  Zaporedna št.: 21 Izklicna cena: 17.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2021 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8048

  Stanovanje v mansardi v izmeri 9,5 m², uporabne površine 7,6 m², na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 77, ID znak stanovanja: 1727-549-21, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1897. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 17.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 22: 'Stanovanje na naslovu Ljubljana, Pražakova ulica 8' - Pregled
  Zaporedna št.: 22 Izklicna cena: 27.200,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2021 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8053

  Stanovanje v kleti v izmeri 65,1 m², na naslovu Ljubljana, Pražakova ulica 8, ID znak stanovanja: 1737-214-1, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1929.Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 27.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 23: 'Stanovanje na naslovu Kranj, Maistrov trg 12' - Pregled
  Zaporedna št.: 23 Izklicna cena: 49.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2021 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8059

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 85,1 m², uporabne površine 65,0 m², na naslovu Kranj, Maistrov trg 12, ID znak stanovanja: 2100-470-8, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1850. Stanovanju pripada klet, po podatkih GURS-a površine 6 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 49.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 24: 'Stanovanje na naslovu Tržič, Prehod 4' - Pregled
  Zaporedna št.: 24 Izklicna cena: 7.100,00 EUR Pričetek draženja: 21.06.2021 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8066

  Stanovanje v mansardi v izmeri 64,9 m², uporabne površine 37,1 m², na naslovu Tržič, Prehod 4, ID znak stanovanja: 2143-494-5, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1895. Stanovanju pripada klet, po podatkih GURS-a površine 19,7 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 7.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 25: 'Stanovanje na naslovu Kočevje, Reška cesta 7' - Pregled
  Zaporedna št.: 25 Izklicna cena: 8.200,00 EUR Pričetek draženja: 21.06.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8070

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 14,3 m², na naslovu Kočevje, Reška cesta 7, ID znak stanovanja: 1577-1785-7, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1900.  Stanovanju pripadata drvarnici, in sicer z  ID znakom 1577-1788-10 v izmeri 1 m² in z ID znakom 1577-1788-11 v izmeri 2,7 m². Stanovanju in drvarnicama pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 8.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 26: 'Stanovanje na naslovu Lukanja 6 a' - Pregled
  Zaporedna št.: 26 Izklicna cena: 14.500,00 EUR Pričetek draženja: 21.06.2021 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8074

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 74,9 m², uporabne površine 50,8 m² na naslovu Lukanja 6 a, ID znak stanovanja 725-43-4, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1962. Stanovanju pripada klet, po podatkih GURS-a površine 21,4 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 14.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 27: 'Stanovanje na naslovu Ravne na Koroškem, Čečovje 33' - Pregled
  Zaporedna št.: 27 Izklicna cena: 9.500,00 EUR Pričetek draženja: 21.06.2021 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8080

  Stanovanje v 5. nadstropju v izmeri 35,8 m², na naslovu Ravne na Koroškem, Čečovje 33, ID znak stanovanja: 882-1175-18, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1952. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 9.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 28: 'Stanovanje na naslovu Fram, V gaj 71' - Pregled
  Zaporedna št.: 28 Izklicna cena: 6.500,00 EUR Pričetek draženja: 21.06.2021 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8084

  Stanovanje v 1. nadstropju izmeri 66,4 m², uporabne površine 46,2 m² na naslovu Fram, V gaj 71, ID znak stanovanja 717-11-4, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1920. Stanovanju pripada klet, po podatkih GURS-a površine 15 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002, 91/2013 in 23/2020).

  Izklicna cena: 6.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 29: 'Stanovanj na naslovu Maribor, Malečnik, Celestrina 14' - Pregled
  Zaporedna št.: 29 Izklicna cena: 4.200,00 EUR Pričetek draženja: 21.06.2021 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8087

  Stanovanje v pritličju v izmeri 50,5 m², uporabne površine 47,5 m² (po elaboratu etažne lastnine 38,8 m²) na naslovu Maribor, Malečnik, Celestrina 14, ID znak stanovanja 649-70-1, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1741. Stanovanju pripada shramba, po podatkih GURS-a površine 3 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 4.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 30: 'Stavbno zemljišče s parcelo 1142/3 k. o. 1083 - Bukovžlak' - Pregled
  Zaporedna št.: 30 Izklicna cena: 24.500,00 EUR Pričetek draženja: 21.06.2021 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8090

  Stavbno zemljišče s parcelo 1142/3 v izmeri 1037 m² k. o. 1083 - Bukovžlak. Na nepremičnini so vknjižene neprave stvarne služnosti, in sicer: a.) služnostna pravica izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora kabelsko razdelilnega sistema v obsegu 3 m² za čas trajanja infrastrukture v korist: Telemach, širokopasovne komunikacije, d. o. o., Brnčičeva ulica 49 a, Ljubljana; b.) služnostna pravica izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora podzemnega elektroenergetskega voda javne razsvetljave, v obsegu 3 m² za čas trajanja infrastrukture v korist: Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje; c.) služnostna pravica izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora podzemnega telekomunikacijskega voda javne razsvetljave, v obsegu 3 m², za čas trajanja infrastrukture v korist: Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v korist Mestne občine Celje. Mestna občina Celje se bo izrekla o uveljavljanju predkupne pravice v 15 dneh po izteku elektronske javne dražbe in znani najvišji ponujeni ceni.

  Izklicna cena: 24.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel/a pravila in pogoje elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske javne dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • Izjavljam, da sem besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021 prebral/a, ga razumel/a in se z jim v celoti strinjam.
 • << Nazaj