Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Nezazidana stavbna zemljišča - Črna vas' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 359.000,00 EUR Pričetek draženja: 17.07.2020 09:00 Zunanja povezava: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=4908

  a.) nepremičnine v lasti Stanovanjskega sklada RS: parc. št. 1572/95 v izmeri 544 m², parc. št. 1572/96 v izmeri 489 m², parc. št. 1572/97 v izmeri 99 m², parc. št. 1572/101 v izmeri 2042 m² in parc. št. 1572/102 v izmeri 57 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava (skupna površina 3231m²) v vrednosti 162.000,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem (132.786,89 EUR brez 22 % DDV-ja);

  b.) nepremičnine v lasti Železarne Jesenice, d. o. o.:  parc. št. 1572/98 v izmeri 911 m², parc. št. 1572/99 v izmeri 1377 m², parc. št. 1572/100 v izmeri 1056 m² in parc. št. 1572/103 v izmeri 588 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava (skupna površina 3932 m²) v vrednosti 197.000,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem (161.475,41 EUR brez 22 % DDV-ja).

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel/a pravila in pogoje elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organizator elektronske javne dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • Izjavljam, da sem besedilo elektronske javne dražbe, št. 2-2020 prebral/a, ga razumel/a in se z njim v celoti strinjam.
 • << Nazaj