Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'ELEKTRONSKA JAVNA DRAŽBA, št. 1-2019 (poslovna cona Črna vas - Blejska Dobrava)' - Pregled

  Zemljišča v poslovni coni Črna vas - skupaj 7163 m2

  Zaporedna št. 1 Izklicna cena 322.335,00 EUR Pričetek draženja 15.03.2019 09:00

  a.) nepremičnine v lasti Stanovanjskega sklada RS: parc. št. 1572/95 v izmeri 544 m², parc. št. 1572/96 v izmeri 489 m², parc. št. 1572/97 v izmeri 99 m², parc. št. 1572/101 v izmeri 2042 m² in parc. št. 1572/102 v izmeri 57 m², vse k. o. 2176 - Blejska Dobrava (skupna površina 3231m²) v vrednosti 145.395,00 EUR;    

  b.) nepremičnine v lasti Železarne Jesenice, d. o. o.:  parc. št. 1572/98 v izmeri 911 m², parc. št. 1572/99 v izmeri 1377 m², parc. št. 1572/100 v izmeri 1056 m² in parc. št. 1572/103 v izmeri 588 m², vse k. o. 2176 - Blejska Dobrava (skupna površina 3932 m²) v vrednosti 176.940,00 EUR.

  Lastništvo na nepremičninah je zemljiškoknjižno urejeno, nepremičnine so proste finančnih bremen in najemnikov.

  Izklicna cena: nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota v vrednosti 45 EUR/m², kar za vse nepremičnine skupaj znaša 322.335,00 EUR, brez 22 % DDV-ja, ki ga plača kupec.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj