Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Elektronska javna dražba, št. 7-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F013-3N.A13, z ID znakom 1723-10031-22

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 373.000,00 EUR Pričetek draženja: 13.09.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=3684

  Stanovanje s komercialno oznako L3F013-3N.A13, z ID znakom 1723-10031-22 v izmeri 120,7 m2, uporabne površine 104,2 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-35 v izmeri 8,4 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-191 v izmeri 12,5 m2 ter z ID znakom 1723-10031-190 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 373.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 340.639,27 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 2: 'Elektronska javna dražba, št. 7-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F015-P.B02, z ID znakom 1723-10031-5

  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 298.000,00 EUR Pričetek draženja: 13.09.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=3696

  Stanovanje s komercialno oznako L3F015-P.B02, z ID znakom 1723-10031-5 v izmeri 99,8 m2, uporabne površine 79,2 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-43 v izmeri 9,8 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-185 v izmeri 12,5m2 ter z ID znakom 1723-10031-184 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 298.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 272.146,12 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 3: 'Elektronska javna dražba, št. 7-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F016-P.B03, z ID znakom 1723-10031-6

  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 298.000,00 EUR Pričetek draženja: 13.09.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=3712

  Stanovanje s komercialno oznako L3F016-P.B03, z ID znakom 1723-10031-6 v izmeri 100,2 m², uporabne površine 79,4 m² na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-44 v izmeri 9,1 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-182 v izmeri 12,5 m2 ter z ID znakom 1723-10031-181 v izmeri 12, 5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 298.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 272.146,12 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 4: 'Elektronska javna dražba, št. 7-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F036-3N.C10, z ID znakom 1723-10031-71

  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 294.000,00 EUR Pričetek draženja: 13.09.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=3786

  Stanovanje s komercialno oznako L3F036-3N.C10, z ID znakom 1723-10031-71 v izmeri 95 m2, uporabne površine 69,6 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 3, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-81 v izmeri 6,5 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-167 v izmeri 12,5 m2 ter z ID znakom 1723-10031-166 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 294.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 268.493,15 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 5: 'Elektronska javna dražba, št. 7-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Poslovni prostor namenjen gostinski dejavnosti z oznako LBR5FL06

  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 339.000,00 EUR Pričetek draženja: 13.09.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2873

  Poslovni prostor namenjen gostinski dejavnosti z oznako LBR5FL06 v pritličju poslovno - stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 27 v izmeri 105,5 m², k. o. 1723 - Vič – ID znak: 1723-10028-43. Poslovnemu prostoru pripada šest parkirnih mest in sicer:

  ID znak 1723-10044-92 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-93 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-94 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-99 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-100 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-101 v izmeri 12,5 m²

  ter

  - nadkrit prostor pred poslovnim prostorom s parc. št. 1393/60 v izmeri 31 m² in parc. št. 1393/63 v izmeri 10 m², obe k. o. 1723 - Vič.

  Izklicna cena skupaj: 339.000,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem (vrednost nepremičnin znaša 277.868,85 EUR, brez 22 % DDV-ja).

  Splošen opis:

  Poslovni prostor se nahaja v novozgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Nahaja se v sklopu dveh stanovanjsko - poslovnih stavb.

  Poslovni prostor je dokončan do tretje podaljšane gradbene faze. V pravnomočnem gradbenem dovoljenju je namembnost določena kot sledi: poslovni prostor z ID znakom 1723-10028-43 je namenjen gostinski dejavnosti (CC-SI klasifikacija 12112). Uporabno dovoljenje za  poslovni prostor ni pridobljeno in ga bo moral pridobiti kupec glede na dokončanje.

  Na nadkritih površinah pred poslovnim prostorom – parc. št. 1393/60 in 1393/63, obe k. o. 1723 - Vič, je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektro Ljubljane, d. d. (za potrebe elektro kabelske kanalizacije) – ID omejitve 11089322.

  Podrobnejši opis izhaja iz Opisa tehničnih lastnosti za poslovne prostore v stanovanjski soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani – funkcionalna enota F5-2. etapa in komercialnih skic, ki so objavljeni na spletni strani Stanovanjskega sklada RS: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2873  .

  Zaporedna št. 6: 'Elektronska javna dražba, št. 7-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Poslovni prostor namenjen varstvu otrok, s komercialno oznako L3F-P.DPP1

  Zaporedna št.: 6 Izklicna cena: 441.000,00 EUR Pričetek draženja: 13.09.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5580

  Poslovni prostor namenjen varstvu otrok, s komercialno oznako L3F-P.DPP1 v 1. in 2. etaži (klet + pritličje), ID znak 1723-10031-117 v izmeri 408,90 m², skupaj s šestimi pripadajočimi parkirnimi mesti:

  - parkirno mesto v garaži, ID znak 1723-10031-152 v izmeri 12,50 m²,

  - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-225 v izmeri 12,50 m²,

  - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-226 v izmeri 12,50 m²,

  - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-227 v izmeri 12,50 m²,

  - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-228 v izmeri 12,50 m²,

  - parkirno mesto na zunanjem parkirišču, ID znak 1723-10031-229 v izmeri 12,50 m² in

  - parc. št. 1334/26 v izmeri 91 m², k. o. 1723 - Vič (območje otroškega igrišča).

  Izklicna cena skupaj: 441.000,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem (vrednost nepremičnin znaša   361.475,41 EUR, brez 22 % DDV-ja).

  Splošen opis za nepremičnine:

  Poslovni prostor se nahaja v novozgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, v funkcionalni enoti F3, ki je v naravi prostostoječi večstanovanjski objekt (etažnost K+P+3+T), imenovan 'vzorčna hiša', razdeljen na štiri sklope – lamele različnih avtorjev (A, B, C in D), v katerih je 52 stanovanj.

  Del površin v lameli D je namenjenih dopolnilni poslovni dejavnosti; DPP1 – večnamenski prostor (varstvo otrok) in DPP2 - pisarna.

  Večji poslovni prostor (DPP1) je namenjen dnevnemu varstvu otrok oziroma drugim poslovnim dejavnostim in ima v kletni etaži tudi servisne prostore ter prostor za dostavo. Poslovni prostor je klasifikacije CC-SI 12203 – Druge upravne in pisarniške stavbe, lastnik posameznega poslovnega prostora lahko namembnost poslovnega prostora v okviru možnosti tudi spremeni.

  Podrobnejši opis izhaja iz Opisa tehničnih lastnosti za lokale (poslovne prostore) v stanovanjski soseski Zeleni gaj na Brdu – funkcionalna enota F3 - 'vzorčna hiša' in komercialne skice, ki sta objavljena na spletni strani Stanovanjskega sklada RS: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5580 .

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj