Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Elektronska javna dražba, št. 5-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F013-3N.A13, z ID znakom 1723-10031-22

  Zaporedna št. 1 Izklicna cena 373.000,00 EUR Pričetek draženja 26.06.2019 08:00

  Stanovanje  s komercialno oznako L3F013-3N.A13, z ID znakom 1723-10031-22 v izmeri 120,7 m2, uporabne površine 104,2 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-35 v izmeri 8,4 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-191 v izmeri 12,5 m2 ter z ID znakom 1723-10031-190 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 373.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 340.639,27 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 2: 'Elektronska javna dražba, št. 5-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F015-P.B02, z ID znakom 1723-10031-5

  Zaporedna št. 2 Izklicna cena 298.000,00 EUR Pričetek draženja 26.06.2019 09:00

  Stanovanje s komercialno oznako L3F015-P.B02, z ID znakom 1723-10031-5 v izmeri 99,8 m2, uporabne površine 79,2 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-43 v izmeri 9,8 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-185 v izmeri 12,5m2 ter z ID znakom 1723-10031-184 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 298.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 272.146,12 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 3: 'Elektronska javna dražba, št. 5-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F016-P.B03, z ID znakom 1723-10031-6

  Zaporedna št. 3 Izklicna cena 298.000,00 EUR Pričetek draženja 26.06.2019 10:00

  Stanovanje s komercialno oznako L3F016-P.B03, z ID znakom 1723-10031-6 v izmeri 100,2 m², uporabne površine 79,4 m² na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-44 v izmeri 9,1 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-182 v izmeri 12,5 m2 ter z ID znakom 1723-10031-181 v izmeri 12, 5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 298.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 272.146,12 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 4: 'Elektronska javna dražba, št. 5-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F025-3N.B12, z ID znakom 1723-10031-25

  Zaporedna št. 4 Izklicna cena 329.000,00 EUR Pričetek draženja 26.06.2019 11:00

  Stanovanje s komercialno oznako L3F025-3N.B12, z ID znakom 1723-10031-25 v izmeri 113,8 m², uporabne površine 86 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-51 v izmeri 5,2 m² in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-176 v izmeri 12,5 m² ter z ID znakom 1723-10031-175 v izmeri 12,5 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 329.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 300.456,62  EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 5: 'Elektronska javna dražba, št. 5-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Stanovanje s komercialno oznako L3F036-3N.C10, z ID znakom 1723-10031-71

  Zaporedna št. 5 Izklicna cena 294.000,00 EUR Pričetek draženja 26.06.2019 12:00

  Stanovanje s komercialno oznako L3F036-3N.C10, z ID znakom 1723-10031-71 v izmeri 95 m2, uporabne površine 69,6 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 3, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-81 v izmeri 6,5 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-167 v izmeri 12,5 m2 ter z ID znakom 1723-10031-166 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 294.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 268.493,15 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

  Zaporedna št. 6: 'Elektronska javna dražba, št. 5-2019 (Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani)' - Pregled

  Poslovni prostor namenjen gostinski dejavnosti z oznako LBR5FL06

  Zaporedna št. 6 Izklicna cena 339.000,00 EUR Pričetek draženja 26.06.2019 13:00

  Poslovni prostor namenjen gostinski dejavnosti z oznako LBR5FL06 v pritličju poslovno - stanovanjske stavbe z naslovom Ljubljana, Ulica Angele Vode 27 v izmeri 105,5 m², k. o. 1723 - Vič – ID znak: 1723-10028-43. Poslovnemu prostoru pripada šest parkirnih mest in sicer:

  ID znak 1723-10044-92 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-93 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-94 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-99 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-100 v izmeri 12,5 m²

  ID znak 1723-10044-101 v izmeri 12,5 m²

  ter

  - nadkrit prostor pred poslovnim prostorom s parc. št. 1393/60 v izmeri 31 m² in parc. št. 1393/63 v izmeri 10 m², obe k. o. 1723 - Vič.

   Izklicna cena skupaj: 339.000,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem (vrednost nepremičnin znaša 277.868,85 EUR, brez 22 % DDV-ja).

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj