Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v mansardi na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 4.000,00 EUR Pričetek draženja: 23.08.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2835

  Stanovanje v mansardi na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23 v izmeri 51,70 m².  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 820-17-6, leto izgradnje: 1850.

  Izklicna cena: 4.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 2: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242

  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 2.562,00 EUR Pričetek draženja: 23.08.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2837

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 2.100,00 EUR, izklicna cena: 2.562,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

  Zaporedna št. 3: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204

  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 5.124,00 EUR Pričetek draženja: 23.08.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2839

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje  – identifikator: 1727-1064-204, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 4.200,00 EUR, izklicna cena: 5.124,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34.

  Zaporedna št. 4: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v mansardi na naslovu Oplotnica, Lukanja 13.

  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 16.850,00 EUR Pričetek draženja: 23.08.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2854

  Stanovanje v mansardi, neto tlorisne površine 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1488/69 k. o. 725 - Kot. Identifikacija stanovanja: 725-39-3, leto izgradnje: 1913. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 5: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Poslovni prostor v 1. etaži na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13

  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 19.000,00 EUR Pričetek draženja: 23.08.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2857

  Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13. Poslovnemu prostoru pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija poslovnega prostora: 889-1599-42, leto izgradnje: 1992.

  Izklicna cena: 19.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 6: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 1. nadstropju na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1

  Zaporedna št.: 6 Izklicna cena: 13.000,00 EUR Pričetek draženja: 23.08.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2858

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m²  na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-4, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Stavba na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1 je bila z 'Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Kungota', št. 622-01/2014 z dne 6. 11. 2017 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

  Izklicna cena: 13.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 7: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4

  Zaporedna št.: 7 Izklicna cena: 25.000,00 EUR Pričetek draženja: 23.08.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2860

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-218-6, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 25.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 8: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25

  Zaporedna št.: 8 Izklicna cena: 15.000,00 EUR Pričetek draženja: 23.08.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2866

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25, št. stavbe 116, leto izgradnje 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta.

  Izklicna cena: 15.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 9: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač

  Zaporedna št.: 9 Izklicna cena: 13.500,00 EUR Pričetek draženja: 26.08.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2868

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32). Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 13.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 10: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2

  Zaporedna št.: 10 Izklicna cena: 22.000,00 EUR Pričetek draženja: 26.08.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2870

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 22.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 11: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, ID znak stanovanja: 2175-3140-22

  Zaporedna št.: 11 Izklicna cena: 116.300,00 EUR Pričetek draženja: 26.08.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5030

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 108,5 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-22, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3140-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/73 in 592/72, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 116.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 12: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, ID znak stanovanja: 2175-3136-2

  Zaporedna št.: 12 Izklicna cena: 80.100,00 EUR Pričetek draženja: 26.08.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=3408

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b površine 88,7 m² in uporabne površine po GURS-u 83 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-2, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 12,5 m² z ID znakom 2175-3136-38 in dvema zunanjima parkirnima mestoma v velikosti 19 m², stoječim na parc. št. 592/85 k. o. 2175 – Jesenice in v velikosti 13 m², stoječim na parc. št. 592/38 k. o. 2175 – Jesenice Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 80.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 13: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, ID znak stanovanja 2175-3136-1

  Zaporedna št.: 13 Izklicna cena: 87.500,00 EUR Pričetek draženja: 26.08.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5034

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, površine 87,1 m², ID znak stanovanja 2175-3136-1, leto izgradnje: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 11,4 m², ID znak 2175-3136-39 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/86 in 592/37, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 87.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 14: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, ID znak stanovanja: 2175-3136-22

  Zaporedna št.: 14 Izklicna cena: 115.500,00 EUR Pričetek draženja: 26.08.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5038

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 107,7 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-22, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3136-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/92 in 592/155, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 115.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 15: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, ID znak stanovanja 2175-3136-19

  Zaporedna št.: 15 Izklicna cena: 84.500,00 EUR Pričetek draženja: 26.08.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5045

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 74,4 m², ID znak stanovanja 2175-3136-19, leto izgradnje: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 7,9 m², ID znak 2175-2136-37 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/95 in 592/54, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 84.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 16: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava

  Zaporedna št.: 16 Izklicna cena: 78.000,00 EUR Pričetek draženja: 26.08.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2846

  Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66, Blejska Dobrava.

  Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 78.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 17: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s stavbo namenjeno kmetijski proizvodnji: parc. št. 691/155 k. o. 369 - Janežovci na katerem stoji stanovanjska stavba z ID znakom 369-152 na naslovu Destrnik, Placar, Placar 14

  Zaporedna št.: 17 Izklicna cena: 30.000,00 EUR Pričetek draženja: 27.08.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=4257

  Zazidano stavbno zemljišče s stavbo namenjeno kmetijski proizvodnji: parc. št. 691/155 v izmeri 836 m² k. o. 369 - Janežovci na katerem stoji stanovanjska stavba z ID znakom 369-152 na naslovu Destrnik, Placar, Placar 14, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina nima urejenih kanalizacijskih priključkov.

  Izklicna cena: 30.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 18: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v pritličju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23

  Zaporedna št.: 18 Izklicna cena: 14.000,00 EUR Pričetek draženja: 27.08.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2865

  Stanovanje v pritličju v izmeri 36,10 m², uporabne površine 28,90 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-3, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 19: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72

  Zaporedna št.: 19 Izklicna cena: 6.344,00 EUR Pričetek draženja: 27.08.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži, s talno oznako E19, na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 J, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 5.200,00 EUR, izklicna cena: 6.344,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 20: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-71

  Zaporedna št.: 20 Izklicna cena: 6.344,00 EUR Pričetek draženja: 27.08.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-71 v izmeri 12,50 m²,  ki se nahaja v 2. etaži, s talno oznako E18, na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 J, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 5.200,00 EUR, izklicna cena: 6.344,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 21: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2462-138

  Zaporedna št.: 21 Izklicna cena: 5.429,00 EUR Pričetek draženja: 27.08.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom : 1911-2462-138  v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 I, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 4.450,00 EUR, izklicna cena: 5.429,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 22: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-62

  Zaporedna št.: 22 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 27.08.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-62 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 23: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-63

  Zaporedna št.: 23 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 27.08.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-63 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 24: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-64

  Zaporedna št.: 24 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 27.08.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-64 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 25: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-65

  Zaporedna št.: 25 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 28.08.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-65 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 26: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-66

  Zaporedna št.: 26 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 28.08.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-66  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 27: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-67

  Zaporedna št.: 27 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 28.08.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-67 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 28: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-68

  Zaporedna št.: 28 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 28.08.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-68 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 29: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-69

  Zaporedna št.: 29 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 28.08.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-69 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 30: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-70

  Zaporedna št.: 30 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 28.08.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-70 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 31: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-71

  Zaporedna št.: 31 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 28.08.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-71 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 32: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-72

  Zaporedna št.: 32 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 28.08.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-72  v izmeri 12,50 m² skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 33: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-73

  Zaporedna št.: 33 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 29.08.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-73  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 34: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-13

  Zaporedna št.: 34 Izklicna cena: 19.300,00 EUR Pričetek draženja: 29.08.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5350

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-13, leto izgradnje: 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 35: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-9

  Zaporedna št.: 35 Izklicna cena: 18.600,00 EUR Pričetek draženja: 29.08.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5356

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 42,5 m², uporabne površine 34,4 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-9, leto izgradnje 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 36: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-12

  Zaporedna št.: 36 Izklicna cena: 19.300,00 EUR Pričetek draženja: 29.08.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5361

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-12, leto izgradnje 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 37: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-17

  Zaporedna št.: 37 Izklicna cena: 17.700,00 EUR Pričetek draženja: 29.08.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5365

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 40,5 m², uporabne površine 32,8 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-17, leto izgradnje 1840.  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 17.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 38: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-8

  Zaporedna št.: 38 Izklicna cena: 19.300,00 EUR Pričetek draženja: 29.08.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5371

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-8, leto izgradnje 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 39: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Štore, Razgledna ulica 2, ID znak stanovanja 1082-1407-3

  Zaporedna št.: 39 Izklicna cena: 16.300,00 EUR Pričetek draženja: 29.08.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5378

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 34,3 m², uporabne površine 27,8 m², na naslovu Štore, Razgledna ulica 2, ID znak stanovanja 1082-1407-3, leto izgradnje 1952. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 40: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50, ID znak stanovanja 1082-1519-7

  Zaporedna št.: 40 Izklicna cena: 16.900,00 EUR Pričetek draženja: 29.08.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5385

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 48,6 m², uporabne površine 39,4 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50, ID znak stanovanja 1082-1519-7, leto izgradnje 1900. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 41: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 3. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5

  Zaporedna št.: 41 Izklicna cena: 18.800,00 EUR Pričetek draženja: 30.08.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5391

  Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 57,8 m², uporabne površine 40 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5, leto izgradnje 1850. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 42: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 3. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 27, ID znak stanovanja: 1082-1493-8

  Zaporedna št.: 42 Izklicna cena: 17.300,00 EUR Pričetek draženja: 30.08.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5399

  Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 39,5 m², uporabne površine 34,0 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 27, ID znak stanovanja: 1082-1493-8, leto izgradnje: 1860. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 17.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 43: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 11, ID znak stanovanja: 1082-1623-10

  Zaporedna št.: 43 Izklicna cena: 6.400,00 EUR Pričetek draženja: 30.08.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5407

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 23,2 m² uporabne površine 18,8 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 11, ID znak stanovanja: 1082-1623-10, leto izgradnje: 1900.  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 6.400,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 44: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju na naslovu Celje, Bukovžlak 11, ID znak stanovanja: 1083-322-2

  Zaporedna št.: 44 Izklicna cena: 44.100,00 EUR Pričetek draženja: 30.08.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5414

  Stanovanje v 2. nadstropju  v izmeri 85,3 m² uporabne površine 69,1 m², na naslovu Celje, Bukovžlak 11, ID znak stanovanja: 1083-322-2, leto izgradnje 1900. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 44.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 45: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stavbni zemljišči s parc. št. 1131/2 v izmeri 65 m² in parc. št. 1131/3 v izmeri 28 m², obe k. o. 1082 - Teharje

  Zaporedna št.: 45 Izklicna cena: 9.800,00 EUR Pričetek draženja: 30.08.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5454

  Stavbni zemljišči s parc. št. 1131/2 v izmeri 65 m² in parc. št. 1131/3 v izmeri 28 m², obe k. o. 1082 - Teharje. Na nepremičninah stojita stavbi št. 1082-1617 in 1082-1621.

  Izklicna cena: 9.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost

  Zaporedna št. 46: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 767/19 k. o. 1911 - Kamnik

  Zaporedna št.: 46 Izklicna cena: 65.800,00 EUR Pričetek draženja: 30.08.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5421

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 767/19 k. o. 1911 - Kamnik v izmeri 63 m². Predmet prodaje je del stavbe z ID znakom: 1911-1139, in sicer na naslovu Kamnik, Kovinarska cesta 7 d v izmeri 54,1 m², uporabne površine 45,1 m², leto izgradnje: 1950. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica Občine Kamnik.

  Izklicna cena: 65.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 47: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v pritličju v izmeri 46,2 m² na naslovu Celje, Ribarjeva ulica 3 a, ID znak stanovanja 1075-2577-3

  Zaporedna št.: 47 Izklicna cena: 33.900,00 EUR Pričetek draženja: 30.08.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5424

  Stanovanje v pritličju v izmeri 46,2 m² na naslovu Celje, Ribarjeva ulica 3 a, ID znak stanovanja 1075-2577-3, leto izgradnje 1950. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 33.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

   

  Zaporedna št. 48: 'Elektronska javna dražba, št. 6-2019' - Pregled

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 31 m² na naslovu Maribor, Nasipna ulica 69, ID znak stanovanja 681-2914-4

  Zaporedna št.: 48 Izklicna cena: 33.600,00 EUR Pričetek draženja: 30.08.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5429

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 31 m² na naslovu Maribor, Nasipna ulica 69, ID znak stanovanja 681-2914-4, leto izgradnje 1935. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 33.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na dodano vrednost.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj