Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 2.562,00 EUR Pričetek draženja: 16.11.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2837

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, v izmeri 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – ID znak shrambe: 1727-1062-242, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 2.100,00 EUR, izklicna cena: 2.562,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

  Zaporedna št. 2: 'Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34' - Pregled
  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 5.124,00 EUR Pričetek draženja: 16.11.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2839

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, v izmeri 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje  – ID znak shrambe: 1727-1064-204, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 4.200,00 EUR, izklicna cena: 5.124,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34. 

  Zaporedna št. 3: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak' - Pregled
  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 12.000,00 EUR Pričetek draženja: 16.11.2020 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2866

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak 25, št. stavbe: 470-116, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta (ID omejitve: 18114744).

  Izklicna cena: 12.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 4: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač' - Pregled
  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 12.500,00 EUR Pričetek draženja: 16.11.2020 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2868

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač, vključno z delom stavbe na naslovu Kungota, Plač 32. Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila po podatkih GURS-a zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 12.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 5: 'Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72 ' - Pregled
  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 6.344,00 EUR Pričetek draženja: 16.11.2020 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži, s talno oznako E19, na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 J, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 5.200,00 EUR, izklicna cena: 6.344,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 6: 'Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom : 1911-2462-138' - Pregled
  Zaporedna št.: 6 Izklicna cena: 5.429,00 EUR Pričetek draženja: 16.11.2020 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom : 1911-2462-138 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 I, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 4.450,00 EUR, izklicna cena: 5.429,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 7: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-62' - Pregled
  Zaporedna št.: 7 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.11.2020 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-62 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 8: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-63' - Pregled
  Zaporedna št.: 8 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.11.2020 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-63 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 9: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-64' - Pregled
  Zaporedna št.: 9 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.11.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-64 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 10: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-65' - Pregled
  Zaporedna št.: 10 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.11.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-65 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 11: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-66' - Pregled
  Zaporedna št.: 11 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.11.2020 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-66  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 12: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-68' - Pregled
  Zaporedna št.: 12 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.11.2020 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-68 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 13: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-69' - Pregled
  Zaporedna št.: 13 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.11.2020 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-69 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 14: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-71' - Pregled
  Zaporedna št.: 14 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.11.2020 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-71  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 15: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-72' - Pregled
  Zaporedna št.: 15 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.11.2020 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-72  v izmeri 12,50 m²,  skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 16: 'Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-73' - Pregled
  Zaporedna št.: 16 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 17.11.2020 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-73 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

   

  Zaporedna št. 17: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-8' - Pregled
  Zaporedna št.: 17 Izklicna cena: 19.300,00 EUR Pričetek draženja: 18.11.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5371

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-8, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 18: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 42,5 m², uporabne površine 34,4 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-9' - Pregled
  Zaporedna št.: 18 Izklicna cena: 18.600,00 EUR Pričetek draženja: 18.11.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5356

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 42,5 m², uporabne površine 34,4 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-9, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 19: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 40,5 m², uporabne površine 32,8 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-17' - Pregled
  Zaporedna št.: 19 Izklicna cena: 17.700,00 EUR Pričetek draženja: 18.11.2020 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5365

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 40,5 m², uporabne površine 32,8 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-17, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1840.  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 17.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 20: 'Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 57,8 m², uporabne površine 40 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5' - Pregled
  Zaporedna št.: 20 Izklicna cena: 18.800,00 EUR Pričetek draženja: 18.11.2020 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5391

  Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 57,8 m², uporabne površine 40 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1850. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. 

   

  Zaporedna št. 21: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 48,6 m², uporabne površine 39,4 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50, ID znak stanovanja: 1082-1519-7' - Pregled
  Zaporedna št.: 21 Izklicna cena: 16.900,00 EUR Pričetek draženja: 18.11.2020 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5385

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 48,6 m², uporabne površine 39,4 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50, ID znak stanovanja: 1082-1519-7, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1900. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. 

   

  Zaporedna št. 22: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 85,3 m² uporabne površine 69,1 m², na naslovu Celje, Bukovžlak 11, ID znak stanovanja: 1083-322-2' - Pregled
  Zaporedna št.: 22 Izklicna cena: 44.100,00 EUR Pričetek draženja: 18.11.2020 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5414

  Stanovanje v 2. nadstropju  v izmeri 85,3 m² uporabne površine 69,1 m², na naslovu Celje, Bukovžlak 11, ID znak stanovanja: 1083-322-2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1900. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 44.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. 

  Zaporedna št. 23: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 v izmeri 831 m² k. o. 443 - Janški Vrh' - Pregled
  Zaporedna št.: 23 Izklicna cena: 19.100,00 EUR Pričetek draženja: 18.11.2020 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5743

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 v izmeri 831 m² k. o. 443 - Janški Vrh, na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Majšperk, Janški Vrh 4, št. stavbe: 443-4 v izmeri 99,4 m², uporabne površine 82,8 m², leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1926 in pomožni objekt, št. stavbe: 443-245 v izmeri 45,9 m², leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1906. Oba objekta sta potrebna temeljite prenove. 

  Izklicna cena: 19.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.  

  Zaporedna št. 24: 'Stanovanje v pritličju v izmeri 46 m², uporabne površine 39,5 m², na naslovu Zavrč, Zavrč 11 a, ID znak stanovanja: 466-15-1' - Pregled
  Zaporedna št.: 24 Izklicna cena: 9.300,00 EUR Pričetek draženja: 19.11.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5747

  Stanovanje v pritličju v izmeri 46 m², uporabne površine 39,5 m², na naslovu Zavrč, Zavrč 11 a, ID znak stanovanja: 466-15-1, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1948. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 9.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.  

  Zaporedna št. 25: 'Večstanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Zavrč 3, št. stavbe: 466-2' - Pregled
  Zaporedna št.: 25 Izklicna cena: 62.000,00 EUR Pričetek draženja: 19.11.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5753

  Večstanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Zavrč 3, št. stavbe: 466-2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1742, z ID znaki posameznih delov stavbe:

  -          466-2-1, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 38,6 m²;

  -          466-2-2, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 36,7 m², uporabne površine 23,1 m²;

  -          466-2-3, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 78,6 m², uporabne površine 65,4 m²;

  -          466-2-4, ki predstavlja stanovanje v 1. nadstropju v izmeri  49,3 m²;

  -          466-2-5, ki predstavlja stanovanje  v 1. nadstropju v izmeri 94,8 m²;

  -          466-2-6, ki predstavlja stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 39,8 m²;

  -          466-2-7, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 7,8 m²;

  -          466-2-8, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 2,2 m²;

  -          466-2-9, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 55 m²;

  -          466-2-10, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 94,1 m²;

  -          466-2-11, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 293,2 m².

  Večstanovanjska stavba leži na zemljišču s parc. št. 75/6 v izmeri 765 m² k. o. 466 - Zavrč, t. j. zemljišče pod stavbo in pripadajoče zemljišče. Na njem so vknjižene: služnostna pravica graditve in dostopa do zgrajenega komunikacijskega omrežja v korist družbe Telekom Slovenije, d. d., ID omejitve: 11308631; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja kanalizacije v korist Občine Zavrč, ID omejitve: 11308632 in služnostna pravica postavitve prometnega znaka v korist Ministrstva za infrastrukturo RS, ID omejitve: 11308633. Nepremičnina se prodaja kot celota in je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 62.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. 

  Zaporedna št. 26: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *98 v izmeri 475 m² k. o. 450 - Majski Vrh' - Pregled
  Zaporedna št.: 26 Izklicna cena: 19.700,00 EUR Pričetek draženja: 19.11.2020 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5770

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *98 v izmeri 475 m² k. o. 450 - Majski Vrh na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Videm, Majski vrh 53, št. stavbe: 450-68, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1737. Objekt je potreben temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.  

   

  Zaporedna št. 27: 'Stanovanje v mansardi v izmeri 54,3 m², uporabne površine 41,1 m², na naslovu Slovenska Bistrica, Lukanja 6 a, ID znak stanovanja: 725-43-7' - Pregled
  Zaporedna št.: 27 Izklicna cena: 16.100,00 EUR Pričetek draženja: 19.11.2020 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5789

  Stanovanje v mansardi v izmeri 54,3 m², uporabne površine 41,1 m², na naslovu Slovenska Bistrica, Lukanja 6 a, ID znak stanovanja: 725-43-7, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1962. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 28: 'Stanovanje v mansardi v izmeri 54 m², uporabne površine 40,4 m², na naslovu Slovenska Bistrica, Lukanja 6 a, ID znak stanovanja: 725-43-9' - Pregled
  Zaporedna št.: 28 Izklicna cena: 16.000,00 EUR Pričetek draženja: 19.11.2020 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5794

  Stanovanje v mansardi v izmeri 54 m², uporabne površine 40,4 m², na naslovu Slovenska Bistrica, Lukanja 6 a, ID znak stanovanja: 725-43-9, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1962. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 29: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica' - Pregled
  Zaporedna št.: 29 Izklicna cena: 24.700,00 EUR Pričetek draženja: 19.11.2020 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2870

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe: 585-132. Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila po podatkih GURS-a zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 24.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.   

   

  Zaporedna št. 30: 'Stanovanje z ID znakom: 2579-272-3, na naslovu Ilirska Bistrica, Podgrad 103' - Pregled
  Zaporedna št.: 30 Izklicna cena: 21.600,00 EUR Pričetek draženja: 19.11.2020 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=7170

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 47,8 m², uporabne površine 35,9 m², na naslovu Ilirska Bistrica, Podgrad 103. Stanovanju pripada shramba v kleti v izmeri 11,9 m² in sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču. ID znak stanovanja: 2579-272-3, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1960. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 21.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 31: 'Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 46' - Pregled
  Zaporedna št.: 31 Izklicna cena: 116.000,00 EUR Pričetek draženja: 20.11.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=7175

  Vrstna hiša na naslovu Pivka, Vilharjeva ulica 46, ki stoji na parc. št. 1195/64 v izmeri 274 m², k. o. 2501 - Petelinje (ID stavbe 2501-949 s površino stavbe 131,50 m²), leto izgradnje: 2008. Na nepremičnini je vknjižena služnostna pravica napeljave  kanalizacijskih vodov ter kasnejših vzdrževalnih del, nadzora delovanja ter morebitnih popravil kanalizacijskega sistema v korist Občine Pivka.

  Izklicna cena: 116.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. 

  Zaporedna št. 32: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² in parc. št. 223/7 v izmeri 122 m², obe k. o. 472 - Gorenjski vrh' - Pregled
  Zaporedna št.: 32 Izklicna cena: 10.000,00 EUR Pričetek draženja: 20.11.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2867

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² in parc. št. 223/7 v izmeri 122 m², obe k. o. 472 - Gorenjski vrh na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24, št. stavbe 33, leto izgradnje 1990. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 10.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel/a pravila in pogoje elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Organizator elektronske javne dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • Izjavljam, da sem besedilo elektronske javne dražbe, št. 4-2020 prebral/a, ga razumel/a in se z njim v celoti strinjam.

 • << Nazaj