Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23

  Zaporedna št. 1 Izklicna cena 4.000,00 EUR Pričetek draženja 17.06.2019 08:00

  Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23 v izmeri 51,70 m².  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 820-17-6, leto izgradnje: 1850.

  Izklicna cena: 4.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 2: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242

  Zaporedna št. 2 Izklicna cena 2.562,00 EUR Pričetek draženja 17.06.2019 09:00

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 2.100,00 EUR, izklicna cena: 2.562,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

   Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

  Zaporedna št. 3: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204

  Zaporedna št. 3 Izklicna cena 5.124,00 EUR Pričetek draženja 17.06.2019 10:00

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje  – identifikator: 1727-1064-204, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 4.200,00 EUR, izklicna cena: 5.124,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34.

  Zaporedna št. 4: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 35,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44 z ID znakom 1871-2199-6

  Zaporedna št. 4 Izklicna cena 8.350,00 EUR Pričetek draženja 17.06.2019 11:00

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 35,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44 z ID znakom 1871-2199-6. Stanovanju pripadata klet v izmeri 2,9 m² z ID znakom 1871-2165-9 in drvarnica v izmeri 4,4 m² z ID znakom 1871-2165-22, vse skupaj s sorazmernim lastninskim deležem na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/46 k. o. 1871 – Trbovlje. Nepremičnine so potrebne temeljite prenove.

  Izklicna cena: 8.350,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 5: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje v mansardi, neto tlorisne površine 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13

  Zaporedna št. 5 Izklicna cena 16.850,00 EUR Pričetek draženja 17.06.2019 12:00

  Stanovanje v mansardi, neto tlorisne površine 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1488/69 k. o. 725 - Kot. Identifikacija stanovanja: 725-39-3, leto izgradnje: 1913. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 6: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13

  Zaporedna št. 6 Izklicna cena 19.000,00 EUR Pričetek draženja 17.06.2019 13:00

  Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13. Poslovnemu prostoru pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija poslovnega prostora: 889-1599-42, leto izgradnje: 1992.

  Izklicna cena: 19.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 7: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m² na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1

  Zaporedna št. 7 Izklicna cena 13.000,00 EUR Pričetek draženja 17.06.2019 14:00

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m²  na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-4, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Stavba na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1 je bila z 'Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Kungota', št. 622-01/2014 z dne 6. 11. 2017 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

  Izklicna cena: 13.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 8: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4

  Zaporedna št. 8 Izklicna cena 25.000,00 EUR Pričetek draženja 17.06.2019 15:00

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-218-6, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 25.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 9: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje v pritličju v izmeri 36,50 m², uporabne površine 34,00 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23

  Zaporedna št. 9 Izklicna cena 14.000,00 EUR Pričetek draženja 18.06.2019 08:00

  Stanovanje v pritličju v izmeri 36,50 m², uporabne površine 34,00 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-1, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 10: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak

  Zaporedna št. 10 Izklicna cena 15.000,00 EUR Pričetek draženja 18.06.2019 09:00

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25, št. stavbe 116, leto izgradnje 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta.

  Izklicna cena: 15.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 11: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² k. o. 472 - Gorenjski vrh

  Zaporedna št. 11 Izklicna cena 5.950,00 EUR Pričetek draženja 18.06.2019 10:00

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² k. o. 472 - Gorenjski vrh na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24, št. stavbe 33, leto izgradnje 1990. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 5.950,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 12: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač

  Zaporedna št. 12 Izklicna cena 13.500,00 EUR Pričetek draženja 18.06.2019 11:00

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32). Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 13.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 13: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica

  Zaporedna št. 13 Izklicna cena 31.300,00 EUR Pričetek draženja 18.06.2019 12:00

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 31.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 14: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova

  Zaporedna št. 14 Izklicna cena 14.000,00 EUR Pričetek draženja 18.06.2019 13:00

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Maribor, Počehova, Počehova 57, št. stavbe 143. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 15: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 59,8 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-15

  Zaporedna št. 15 Izklicna cena 61.900,00 EUR Pričetek draženja 18.06.2019 14:00

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 59,8 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-15, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 5,7 m², ID znak 2175-3140-44 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/58 in 592/59, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 61.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 16: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 108,5 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-22

  Zaporedna št. 16 Izklicna cena 116.300,00 EUR Pričetek draženja 18.06.2019 15:00

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 108,5 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-22, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3140-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/73 in 592/72, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 116.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 17: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b površine 88,7 m² in uporabne površine po GURS-u 83 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-2

  Zaporedna št. 17 Izklicna cena 80.100,00 EUR Pričetek draženja 19.06.2019 08:00

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b površine 88,7 m² in uporabne površine po GURS-u 83 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-2, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 12,5 m² z ID znakom 2175-3136-38 in dvema zunanjima parkirnima mestoma v velikosti 19 m², stoječim na parc. št. 592/85 k. o. 2175 – Jesenice in v velikosti 13 m², stoječim na parc. št. 592/38 k. o. 2175 – Jesenice Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 80.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 18: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, površine 87,1 m², ID znak stanovanja 2175-3136-1

  Zaporedna št. 18 Izklicna cena 87.500,00 EUR Pričetek draženja 19.06.2019 09:00

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, površine 87,1 m², ID znak stanovanja 2175-3136-1, leto izgradnje: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 11,4 m², ID znak 2175-3136-39 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/86 in 592/37, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 87.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 19: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 107,7 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-22

  Zaporedna št. 19 Izklicna cena 115.500,00 EUR Pričetek draženja 19.06.2019 10:00

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 107,7 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-22, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3136-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/92 in 592/155, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 115.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 20: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 74,4 m², ID znak stanovanja 2175-3136-19

  Zaporedna št. 20 Izklicna cena 84.500,00 EUR Pričetek draženja 19.06.2019 11:00

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 74,4 m², ID znak stanovanja 2175-3136-19, leto izgradnje: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 7,9 m², ID znak 2175-2136-37 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/95 in 592/54, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 84.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 21: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 e, površine 59,7 m² , ID znak stanovanja: 2175-3137-15

  Zaporedna št. 21 Izklicna cena 56.500,00 EUR Pričetek draženja 19.06.2019 12:00

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 e, površine 59,7 m² , ID znak stanovanja: 2175-3137-15, leto izgradnje 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 5,7 m², ID znak 2175-3137-44 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/123 in 592/50, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 56.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 22: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava

  Zaporedna št. 22 Izklicna cena 78.000,00 EUR Pričetek draženja 19.06.2019 13:00

  Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66, Blejska Dobrava.

  Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 78.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Zaporedna št. 23: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Zazidano stavbno zemljišče s stavbo namenjeno kmetijski proizvodnji: parc. št. 691/155 v izmeri 836 m² k. o. 369 - Janežovci

  Zaporedna št. 23 Izklicna cena 30.000,00 EUR Pričetek draženja 19.06.2019 14:00

  Zazidano stavbno zemljišče s stavbo namenjeno kmetijski proizvodnji: parc. št. 691/155 v izmeri 836 m² k. o. 369 - Janežovci na katerem stoji stanovanjska stavba z ID znakom 369-152 na naslovu Destrnik, Placar, Placar 14, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina nima urejenih kanalizacijskih priključkov.

  Izklicna cena: 30.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 24: 'Elektronska javna dražba, št. 4-2019' - Pregled

  Stanovanje v pritličju v izmeri 36,10 m², uporabne površine 28,90 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23

  Zaporedna št. 24 Izklicna cena 14.000,00 EUR Pričetek draženja 19.06.2019 15:00

  Stanovanje v pritličju v izmeri 36,10 m², uporabne površine 28,90 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-3, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organizator elektronske dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • << Nazaj