Opis odprte dražbe - Elektronska javna dražba, št. 1-2020

<< Nazaj
 • Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242, ID znak: 1727-1062-242

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 2.562,00 EUR Pričetek draženja: 15.06.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2837

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, v izmeri 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – ID znak shrambe: 1727-1062-242, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 2.100,00 EUR, izklicna cena: 2.562,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

   

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

  Prijava >>
 • Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204, ID znak: 1727-1064-204

  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 5.124,00 EUR Pričetek draženja: 15.06.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2839

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, v izmeri 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje  – ID znak shrambe: 1727-1064-204, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 4.200,00 EUR, izklicna cena: 5.124,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

   

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak 25, št. stavbe: 470-116

  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 12.000,00 EUR Pričetek draženja: 15.06.2020 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2866

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak 25, št. stavbe: 470-116, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta (ID omejitve: 18114744).

  Izklicna cena: 12.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač, vključno z delom stavbe na naslovu Kungota, Plač 32

  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 12.500,00 EUR Pričetek draženja: 15.06.2020 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2868

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač, vključno z delom stavbe na naslovu Kungota, Plač 32. Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila po podatkih GURS-a zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 12.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži, s talno oznako E19

  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 6.344,00 EUR Pričetek draženja: 15.06.2020 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži, s talno oznako E19, na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 J, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 5.200,00 EUR, izklicna cena: 6.344,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom: 1911-2462-138 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži

  Zaporedna št.: 6 Izklicna cena: 5.429,00 EUR Pričetek draženja: 15.06.2020 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom : 1911-2462-138  v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 I, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 4.450,00 EUR, izklicna cena: 5.429,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-62 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 7 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 15.06.2020 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-62 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-63 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 8 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 15.06.2020 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-63 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-64 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 9 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-64 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-65 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 10 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-65 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-66 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 11 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2020 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-66 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-68 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 12 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2020 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-68 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-69 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 13 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2020 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-69 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-71 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 14 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2020 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-71 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-72 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 15 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2020 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-72 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-73 v izmeri 12,50 m²

  Zaporedna št.: 16 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 16.06.2020 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti, z ID znakom 1911-2458-73 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Prijava >>
 • Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-8

  Zaporedna št.: 17 Izklicna cena: 19.300,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5371

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-8, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 42,5 m², uporabne površine 34,4 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-9

  Zaporedna št.: 18 Izklicna cena: 18.600,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5356

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 42,5 m², uporabne površine 34,4 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-9, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 40,5 m², uporabne površine 32,8 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-17

  Zaporedna št.: 19 Izklicna cena: 17.700,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2020 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5365

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 40,5 m², uporabne površine 32,8 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-17, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1840.  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 17.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 57,8 m², uporabne površine 40 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5

  Zaporedna št.: 20 Izklicna cena: 18.800,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2020 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5391

  Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 57,8 m², uporabne površine 40 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1850. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 48,6 m², uporabne površine 39,4 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50, ID znak stanovanja: 1082-1519-7

  Zaporedna št.: 21 Izklicna cena: 16.900,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2020 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5385

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 48,6 m², uporabne površine 39,4 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50, ID znak stanovanja: 1082-1519-7, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1900. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 85,3 m² uporabne površine 69,1 m², na naslovu Celje, Bukovžlak 11, ID znak stanovanja: 1083-322-2

  Zaporedna št.: 22 Izklicna cena: 44.100,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2020 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5414

  Stanovanje v 2. nadstropju  v izmeri 85,3 m² uporabne površine 69,1 m², na naslovu Celje, Bukovžlak 11, ID znak stanovanja: 1083-322-2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1900. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 44.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.                

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 v izmeri 831 m² k. o. 443 - Janški Vrh, na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Majšperk, Janški Vrh 4, št. stavbe: 443-4

  Zaporedna št.: 23 Izklicna cena: 19.100,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2020 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5743

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 v izmeri 831 m² k. o. 443 - Janški Vrh, na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Majšperk, Janški Vrh 4, št. stavbe: 443-4 v izmeri 99,4 m², uporabne površine 82,8 m², leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1926 in pomožni objekt, št. stavbe: 443-245 v izmeri 45,9 m², leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1906. Oba objekta sta potrebna temeljite prenove. 

  Izklicna cena: 19.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.  

  Prijava >>
 • Stanovanje v pritličju v izmeri 46 m², uporabne površine 39,5 m², na naslovu Zavrč, Zavrč 11 a, ID znak stanovanja: 466-15-1

  Zaporedna št.: 24 Izklicna cena: 9.300,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5747

  Stanovanje v pritličju v izmeri 46 m², uporabne površine 39,5 m², na naslovu Zavrč, Zavrč 11 a, ID znak stanovanja: 466-15-1, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1948. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 9.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. 

  Prijava >>
 • Stanovanje v 4. nadstropju v izmeri 20,9 m², uporabne površine 14,1 m², na naslovu Maribor, Levstikova ulica 11, ID znak stanovanja: 659-559-209

  Zaporedna št.: 25 Izklicna cena: 14.500,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2020 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5731

  Stanovanje v 4. nadstropju v izmeri 20,9 m², uporabne površine 14,1 m², na naslovu Maribor, Levstikova ulica 11, ID znak stanovanja: 659-559-209, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1958. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 14.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 18,8 m², uporabne površine 15 m² na naslovu Maribor, Pekre, Lackova cesta 156, ID znak stanovanja: 676-91-3

  Zaporedna št.: 26 Izklicna cena: 6.500,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2020 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5737

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 18,8 m², uporabne površine 15 m² na naslovu Maribor, Pekre, Lackova cesta 156, ID znak stanovanja: 676-91-3, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1911. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 6.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Večstanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Zavrč 3, št. stavbe: 466-2

  Zaporedna št.: 27 Izklicna cena: 68.800,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2020 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5753

  Večstanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Zavrč 3, št. stavbe: 466-2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1742, z ID znaki posameznih delov stavbe:

  -          466-2-1, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 38,6 m²;

  -          466-2-2, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 36,7 m², uporabne površine 23,1 m²;

  -          466-2-3, ki predstavlja stanovanje v pritličju v izmeri 78,6 m², uporabne površine 65,4 m²;

  -          466-2-4, ki predstavlja stanovanje v 1. nadstropju v izmeri  49,3 m²;

  -          466-2-5, ki predstavlja stanovanje  v 1. nadstropju v izmeri 94,8 m²;

  -          466-2-6, ki predstavlja stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 39,8 m²;

  -          466-2-7, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 7,8 m²;

  -          466-2-8, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 2,2 m²;

  -          466-2-9, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 55 m²;

  -          466-2-10, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 94,1 m²;

  -          466-2-11, ki predstavlja skupni del stavbe v izmeri 293,2 m².

  Večstanovanjska stavba leži na zemljišču s parc. št. 75/6 v izmeri 765 m² k. o. 466 - Zavrč, t. j. zemljišče pod stavbo in pripadajoče zemljišče. Na njem so vknjižene: služnostna pravica graditve in dostopa do zgrajenega komunikacijskega omrežja v korist družbe Telekom Slovenije, d. d., ID omejitve: 11308631; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja kanalizacije v korist Občine Zavrč, ID omejitve: 11308632 in služnostna pravica postavitve prometnega znaka v korist Ministrstva za infrastrukturo RS, ID omejitve: 11308633. Nepremičnina se prodaja kot celota in je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 68.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 41,8 m², uporabne površine 35,2 m², na naslovu Ptuj, Ulica heroja Lacka 9, ID znak stanovanja: 400-25-3

  Zaporedna št.: 28 Izklicna cena: 17.500,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2020 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5768

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 41,8 m², uporabne površine 35,2 m², na naslovu Ptuj, Ulica heroja Lacka 9, ID znak stanovanja: 400-25-3, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1820. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču s parc. št. 1140/4 k. o. 400 - Ptuj, na katerem je v njegovo korist poočitena služnost nujne poti, ID pravice: 12392220 v breme služečega zemljišča s parc. št. 1140/1 k. o. 400 - Ptuj. Na podlagi Odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89), je stavba z ID znakom 25-3 na zemljišču s parc. št. 1140/4, razglašena za spomenik, ID zaznambe: 12117718. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 17.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *98 v izmeri 475 m² k. o. 450 - Majski Vrh na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Videm, Majski vrh 53, št. stavbe: 450-68

  Zaporedna št.: 29 Izklicna cena: 21.300,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2020 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5770

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *98 v izmeri 475 m² k. o. 450 - Majski Vrh na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Videm, Majski vrh 53, št. stavbe: 450-68, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1737. Objekt je potreben temeljite prenove.

  Izklicna cena: 21.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.  

  Prijava >>
 • Stanovanje v mansardi v izmeri 54,3 m², uporabne površine 41,1 m², na naslovu Slovenska Bistrica, Lukanja 6 a, ID znak stanovanja: 725-43-7

  Zaporedna št.: 30 Izklicna cena: 16.100,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2020 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5789

  Stanovanje v mansardi v izmeri 54,3 m², uporabne površine 41,1 m², na naslovu Slovenska Bistrica, Lukanja 6 a, ID znak stanovanja: 725-43-7, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1962. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v mansardi v izmeri 54 m², uporabne površine 40,4 m², na naslovu Slovenska Bistrica, Lukanja 6 a, ID znak stanovanja: 725-43-9

  Zaporedna št.: 31 Izklicna cena: 16.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2020 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5794

  Stanovanje v mansardi v izmeri 54 m², uporabne površine 40,4 m², na naslovu Slovenska Bistrica, Lukanja 6 a, ID znak stanovanja: 725-43-9, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1962. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 70,8 m², uporabne površine 57,7 m² na naslovu Žalec, Liboje 32, ID znak stanovanja: 1021-470-3

  Zaporedna št.: 32 Izklicna cena: 18.600,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2020 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5804

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 70,8 m², uporabne površine 57,7 m² na naslovu Žalec, Liboje 32, ID znak stanovanja: 1021-470-3, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1948. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču s parc. št. 130/25 k. o. 1021 - Liboje, na katerem sta vknjiženi služnostna pravica pešhoje, voženj ter ostalih nujnih posegov glede kontrole, vzdrževanja in popravil odjemnega mesta v korist družbe Elektro Celje, d. d., ID omejitve: 19273728, ter služnostna pravica hoje, voženj ter ostalih nujnih posegov glede gradnje, vzdrževanja in popravil v korist družbe Telemach, d. o. o., ID omejitve: 19332430. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 18.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>

<< Nazaj