Opis odprte dražbe - ELEKTRONSKA JAVNA DRAŽBA, št. 2-2020 (poslovna cona 'Črna vas' - Jesenice, Blejska Dobrava)

<< Nazaj
  • Nezazidana stavbna zemljišča - Črna vas

    Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 359.000,00 EUR Pričetek draženja: 17.07.2020 09:00 Zunanja povezava: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=4908

    a.) nepremičnine v lasti Stanovanjskega sklada RS: parc. št. 1572/95 v izmeri 544 m², parc. št. 1572/96 v izmeri 489 m², parc. št. 1572/97 v izmeri 99 m², parc. št. 1572/101 v izmeri 2042 m² in parc. št. 1572/102 v izmeri 57 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava (skupna površina 3231m²) v vrednosti 162.000,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem (132.786,89 EUR brez 22 % DDV-ja);

    b.) nepremičnine v lasti Železarne Jesenice, d. o. o.:  parc. št. 1572/98 v izmeri 911 m², parc. št. 1572/99 v izmeri 1377 m², parc. št. 1572/100 v izmeri 1056 m² in parc. št. 1572/103 v izmeri 588 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava (skupna površina 3932 m²) v vrednosti 197.000,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem (161.475,41 EUR brez 22 % DDV-ja).

    Prijava >>

<< Nazaj