Opis odprte dražbe - Elektronska javna dražba, št. 4-2019

<< Nazaj
 • Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 4.000,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2835

  Stanovanje na naslovu Podvelka, Janževski vrh, Janževski vrh 23 v izmeri 51,70 m².  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikator stanovanja: 820-17-6, leto izgradnje: 1850.

  Izklicna cena: 4.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242

  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 2.562,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2837

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, površine 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 2.100,00 EUR, izklicna cena: 2.562,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

   Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

  Prijava >>
 • Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204

  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 5.124,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2839

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, površine 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje  – identifikator: 1727-1064-204, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 4.200,00 EUR, izklicna cena: 5.124,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 35,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44 z ID znakom 1871-2199-6

  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 8.350,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2849

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 35,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44 z ID znakom 1871-2199-6. Stanovanju pripadata klet v izmeri 2,9 m² z ID znakom 1871-2165-9 in drvarnica v izmeri 4,4 m² z ID znakom 1871-2165-22, vse skupaj s sorazmernim lastninskim deležem na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/46 k. o. 1871 – Trbovlje. Nepremičnine so potrebne temeljite prenove.

  Izklicna cena: 8.350,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v mansardi, neto tlorisne površine 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13

  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 16.850,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2854

  Stanovanje v mansardi, neto tlorisne površine 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1488/69 k. o. 725 - Kot. Identifikacija stanovanja: 725-39-3, leto izgradnje: 1913. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13

  Zaporedna št.: 6 Izklicna cena: 19.000,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2857

  Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13. Poslovnemu prostoru pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija poslovnega prostora: 889-1599-42, leto izgradnje: 1992.

  Izklicna cena: 19.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m² na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1

  Zaporedna št.: 7 Izklicna cena: 13.000,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2858

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m²  na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-4, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Stavba na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1 je bila z 'Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Kungota', št. 622-01/2014 z dne 6. 11. 2017 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

  Izklicna cena: 13.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4

  Zaporedna št.: 8 Izklicna cena: 25.000,00 EUR Pričetek draženja: 17.06.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2860

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-218-6, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 25.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v pritličju v izmeri 36,50 m², uporabne površine 34,00 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23

  Zaporedna št.: 9 Izklicna cena: 14.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2864

  Stanovanje v pritličju v izmeri 36,50 m², uporabne površine 34,00 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-1, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak

  Zaporedna št.: 10 Izklicna cena: 15.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2866

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25, št. stavbe 116, leto izgradnje 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta.

  Izklicna cena: 15.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² k. o. 472 - Gorenjski vrh

  Zaporedna št.: 11 Izklicna cena: 5.950,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2867

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² k. o. 472 - Gorenjski vrh na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24, št. stavbe 33, leto izgradnje 1990. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 5.950,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač

  Zaporedna št.: 12 Izklicna cena: 13.500,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2868

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32). Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 13.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica

  Zaporedna št.: 13 Izklicna cena: 31.300,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2870

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 31.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova

  Zaporedna št.: 14 Izklicna cena: 14.000,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2871

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 103/3 v izmeri 245 m² k. o. 639 - Počehova na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Maribor, Počehova, Počehova 57, št. stavbe 143. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 59,8 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-15

  Zaporedna št.: 15 Izklicna cena: 61.900,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5026

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 59,8 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-15, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 5,7 m², ID znak 2175-3140-44 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/58 in 592/59, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 61.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 108,5 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-22

  Zaporedna št.: 16 Izklicna cena: 116.300,00 EUR Pričetek draženja: 18.06.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5030

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, površine 108,5 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-22, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3140-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/73 in 592/72, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 116.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b površine 88,7 m² in uporabne površine po GURS-u 83 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-2

  Zaporedna št.: 17 Izklicna cena: 80.100,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=3408

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b površine 88,7 m² in uporabne površine po GURS-u 83 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-2, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 12,5 m² z ID znakom 2175-3136-38 in dvema zunanjima parkirnima mestoma v velikosti 19 m², stoječim na parc. št. 592/85 k. o. 2175 – Jesenice in v velikosti 13 m², stoječim na parc. št. 592/38 k. o. 2175 – Jesenice Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 80.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, površine 87,1 m², ID znak stanovanja 2175-3136-1

  Zaporedna št.: 18 Izklicna cena: 87.500,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5034

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, površine 87,1 m², ID znak stanovanja 2175-3136-1, leto izgradnje: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 11,4 m², ID znak 2175-3136-39 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/86 in 592/37, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 87.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 107,7 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-22

  Zaporedna št.: 19 Izklicna cena: 115.500,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5038

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 107,7 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-22, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3136-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/92 in 592/155, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 115.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 74,4 m², ID znak stanovanja 2175-3136-19

  Zaporedna št.: 20 Izklicna cena: 84.500,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5045

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, površine 74,4 m², ID znak stanovanja 2175-3136-19, leto izgradnje: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 7,9 m², ID znak 2175-2136-37 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/95 in 592/54, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 84.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 e, površine 59,7 m² , ID znak stanovanja: 2175-3137-15

  Zaporedna št.: 21 Izklicna cena: 56.500,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5050

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 e, površine 59,7 m² , ID znak stanovanja: 2175-3137-15, leto izgradnje 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 5,7 m², ID znak 2175-3137-44 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/123 in 592/50, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 56.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava

  Zaporedna št.: 22 Izklicna cena: 78.000,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2846

  Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66, Blejska Dobrava.

  Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 78.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

   

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s stavbo namenjeno kmetijski proizvodnji: parc. št. 691/155 v izmeri 836 m² k. o. 369 - Janežovci

  Zaporedna št.: 23 Izklicna cena: 30.000,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=4257

  Zazidano stavbno zemljišče s stavbo namenjeno kmetijski proizvodnji: parc. št. 691/155 v izmeri 836 m² k. o. 369 - Janežovci na katerem stoji stanovanjska stavba z ID znakom 369-152 na naslovu Destrnik, Placar, Placar 14, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina nima urejenih kanalizacijskih priključkov.

  Izklicna cena: 30.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v pritličju v izmeri 36,10 m², uporabne površine 28,90 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23

  Zaporedna št.: 24 Izklicna cena: 14.000,00 EUR Pričetek draženja: 19.06.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2865

  Stanovanje v pritličju v izmeri 36,10 m², uporabne površine 28,90 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-3, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>

<< Nazaj