Opis odprte dražbe - ELEKTRONSKA JAVNA DRAŽBA, št. 5-2021

<< Nazaj
 • Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 2.562,00 EUR Pričetek draženja: 26.10.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2837

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, v izmeri 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – ID znak shrambe: 1727-1062-242, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 2.100,00 EUR, izklicna cena: 2.562,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato je kandidiranje primernejše za lastnike stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20. V primeru, da nakup ne bi bil izveden s strani lastnika stanovanja na naslovu shrambe, mora potencialni kupec predložiti izjavo, da bo sam na lastne stroške zagotovil novo odjemno mesto za elektriko oz. bo zagotovil vgradnjo merilnika porabe električne energije, pri čemer je stanje merilnika mesečno oz. po naknadnem dogovoru potrebno sporočati upravniku stavbe. Ustrezne izjave morajo biti predložene pred sklenitvijo prodajne pogodbe. Stanovanjski sklad RS iz tega naslova ne nosi nobenih stroškov.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač

  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 12.500,00 EUR Pričetek draženja: 26.10.2021 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2868

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe na naslovu Kungota, Plač 32. Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila po podatkih GURS-a zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 12.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Štiri zunanja parkirna mesta v Kamniku, ob Ljubljanski cesti

  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 12.444,00 EUR Pričetek draženja: 26.10.2021 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Štiri zunanja parkirna mesta v Kamniku, ob Ljubljanski cesti:

  -          z ID znakom 1911-2458-62 v izmeri 12,50 m²,

  -          z ID znakom 1911-2458-63 v izmeri 12,50 m²,

  -          z ID znakom 1911-2458-64 v izmeri 12,50 m²,

  -          z ID znakom 1911-2458-65 v izmeri 12,50 m² -

  vsa skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 10.200,00 EUR, izklicna cena: 12.444,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Prijava >>
 • Eno zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti

  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 26.10.2021 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto v Kamniku, ob Ljubljanski cesti,z ID znakom 1911-2458-66  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Prijava >>
 • Dve zunanji parkirni mesti v Kamniku, ob Ljubljanski cesti

  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 6.710,00 EUR Pričetek draženja: 26.10.2021 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Dve zunanji parkirni mesti v Kamniku, ob Ljubljanski cesti:

  -          z ID znakom 1911-2458-68 v izmeri 12,50 m²,

  -          z ID znakom 1911-2458-69, v izmeri 12,50 m -

  obe skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 5.500,00 EUR, izklicna cena: 6.710,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Prijava >>
 • Tri zunanja parkirna mesta v Kamniku, ob Ljubljanski cesti

  Zaporedna št.: 6 Izklicna cena: 10.187,00 EUR Pričetek draženja: 26.10.2021 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Tri zunanja parkirna mesta v Kamniku, ob Ljubljanski cesti:

  -          z ID znakom 1911-2458-71  v izmeri 12,50 m²,  

  -          z ID znakom 1911-2458-72 v izmeri 12,50 m²,

  -          z ID znakom 1911-2458-73 v izmeri 12,50 m² -

  vsa skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 8.350,00 EUR, izklicna cena: 10.187,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 v izmeri 831 m² k. o. 443 - Janški Vrh

  Zaporedna št.: 7 Izklicna cena: 19.100,00 EUR Pričetek draženja: 27.10.2021 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5743

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 124/3 v izmeri 831 m2 k. o. 443 - Janški Vrh, na katerem stoji stanovanjska stavba na naslovu Majšperk, Janški Vrh 4, št. stavbe 443-4 v izmeri 99,4 m2, uporabne površine 82,8 m2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1926 in pomožni objekt, št. stavbe: 443-245 v izmeri 45,9 m2, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1906. Oba objekta sta potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² in parc. št. 223/7 v izmeri 122 m², obe k. o. 472 - Gorenjski vrh

  Zaporedna št.: 8 Izklicna cena: 10.000,00 EUR Pričetek draženja: 27.10.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2867

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² in parc. št. 223/7 v izmeri 122 m², obe k. o. 472 - Gorenjski vrh na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24, št. stavbe 33, leto izgradnje po podatkih GURS-a: 1800. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 10.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v mansardi v izmeri 13,0 m², na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 77, ID znak stanovanja: 1727-549-20

  Zaporedna št.: 9 Izklicna cena: 23.000,00 EUR Pričetek draženja: 27.10.2021 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8044

  Stanovanje v mansardi v izmeri 13,0 m2, uporabne površine 11,0 m2, na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 77, ID znak stanovanja: 1727-549-20, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1897. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 23.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v mansardi v izmeri 9,5 m², na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 77, ID znak stanovanja: 1727-549-21

  Zaporedna št.: 10 Izklicna cena: 17.000,00 EUR Pričetek draženja: 27.10.2021 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8048

  Stanovanje v mansardi v izmeri 9,5 m², uporabne površine 7,6 m², na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 77, ID znak stanovanja: 1727-549-21, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1897. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 17.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v pritličju v izmeri 147,6 m², na naslovu Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 13, ID znak stanovanja 2525-868-1

  Zaporedna št.: 11 Izklicna cena: 94.000,00 EUR Pričetek draženja: 27.10.2021 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8854

  Stanovanje v pritličju v izmeri 147,6 m2, uporabne površine 118,3 m2, na naslovu Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 13, ID znak stanovanja 2525-868-1. Stanovanju pripada klet, po podatkih GURS-a površine 29,3 m2. Leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1924. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 94.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v pritličju v izmeri 135,3 m², na naslovu Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 13, ID znak stanovanja: 2525-868-2

  Zaporedna št.: 12 Izklicna cena: 89.000,00 EUR Pričetek draženja: 27.10.2021 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8858

  Stanovanje v pritličju v izmeri 135,3 m², uporabne površine 94,8 m², na naslovu Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 13, ID znak stanovanja: 2525-868-2. Stanovanju pripada klet, po podatkih GURS-a površine 40,5 m². Leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1924. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 89.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v mansardi v izmeri 67,1 m², na naslovu Kamnica, Kamniška graba 46, ID znak stanovanja: 636-426-4

  Zaporedna št.: 13 Izklicna cena: 4.200,00 EUR Pričetek draženja: 27.10.2021 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8862

  Stanovanje v mansardi v izmeri 67,1 m², uporabne površine 50,4 m², na naslovu Kamnica, Kamniška graba 46, ID znak stanovanja: 636-426-4, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1915. Stanovanju pripada prostor z omejeno uporabo površine 16,7 m² in sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 4.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v kleti v izmeri 25,9 m², na naslovu Kanal, Vojkova ulica 11

  Zaporedna št.: 14 Izklicna cena: 3.500,00 EUR Pričetek draženja: 28.10.2021 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8865

  Stanovanje v kleti v izmeri 25,9 m², na naslovu Kanal, Vojkova ulica 11, ID znak stanovanja: 2269-451-1, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1800. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Stanovanje nima pravno urejene služnosti dostopa. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS št. 87/2002, 91/2013 in 23/2020).

  Izklicna cena: 3.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v mansardi v izmeri 63,1 m², na naslovu Žalec, Zabukovica, Kasaze 48

  Zaporedna št.: 15 Izklicna cena: 27.500,00 EUR Pričetek draženja: 28.10.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8869

  Stanovanje v mansardi v izmeri 63,1 m², uporabne površine 44,5 m², na naslovu Žalec, Zabukovica, Kasaze 48, ID znak stanovanja: 1003-1620-6, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1952. Stanovanju pripada klet, po podatkih GURS-a površine 3,4 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 27.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v pritličju v izmeri 98,6 m², uporabne površine 75,8 m², na naslovu Zavrč, Zavrč 11

  Zaporedna št.: 16 Izklicna cena: 26.100,00 EUR Pričetek draženja: 28.10.2021 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8873

  Stanovanje v pritličju v izmeri 98,6 m², uporabne površine 75,8 m², na naslovu Zavrč, Zavrč 11, ID znak stanovanja: 466-51-5, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1717. Stanovanju pripada klet, po podatkih GURS-a površine 22,8 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 26.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v tretjem nadstropju v izmeri 31,2 m², na naslovu Štore, Cesta na Pečovje 4

  Zaporedna št.: 17 Izklicna cena: 21.000,00 EUR Pričetek draženja: 28.10.2021 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8878

  Stanovanje v tretjem nadstropju v izmeri 31,2 m², uporabne površine 28,2 m², na naslovu Štore, Cesta na Pečovje 4, ID znak stanovanja: 1082-1431-21, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1880. Stanovanju pripada klet po podatkih GURS-a površine 3 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 21.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 30,4 m², na naslovu Tolmin, Podbrdo 49

  Zaporedna št.: 18 Izklicna cena: 10.000,00 EUR Pričetek draženja: 28.10.2021 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8882

  Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 30,4 m², uporabne površine 28,5 m², na naslovu Tolmin, Podbrdo 49, ID znak stanovanja: 2242-127-12, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1920. Stanovanju pripada klet po podatkih GURS-a površine 1,9 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 10.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v pritličju v izmeri 57,3 m², na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 9, ID znak stanovanja: 1871-2565-1

  Zaporedna št.: 19 Izklicna cena: 20.200,00 EUR Pričetek draženja: 28.10.2021 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8886

  Stanovanje v pritličju v izmeri 57,3 m², uporabne površine 56 m², na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 9, ID znak stanovanja: 1871-2565-1, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1893. Stanovanju pripada klet po podatkih GURS-a površine 1,3 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 20.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v pritličju v izmeri 45,5 m², na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 9, ID znak stanovanja: 1871-2565-2

  Zaporedna št.: 20 Izklicna cena: 12.400,00 EUR Pričetek draženja: 28.10.2021 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8889

  Stanovanje v pritličju v izmeri 45,5 m², uporabne površine 44,2 m², na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 9, ID znak stanovanja: 1871-2565-2, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1893. Stanovanju pripada klet po podatkih GURS-a površine 1,3 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 12.400,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v prvem nadstropju v izmeri 53,2 m², na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 9, ID znak stanovanja: 1871-2565-4

  Zaporedna št.: 21 Izklicna cena: 30.000,00 EUR Pričetek draženja: 29.10.2021 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8893

  Stanovanje v  prvem nadstropju v izmeri 53,2 m², uporabne površine 51,5 m², na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 9, ID znak stanovanja: 1871-2565-4, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1893. Stanovanju pripada klet po podatkih GURS-a površine 1,7 m². Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 30.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 43,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 9, ID znak stanovanja: 1871-2565-7

  Zaporedna št.: 22 Izklicna cena: 14.100,00 EUR Pričetek draženja: 29.10.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8897

  Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 43,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 9, ID znak stanovanja: 1871-2565-7, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1893. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 14.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 45,8 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 42, ID znak stanovanja: 1871-2197-12

  Zaporedna št.: 23 Izklicna cena: 23.000,00 EUR Pričetek draženja: 29.10.2021 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8901

  Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 45,8 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 42, ID znak stanovanja: 1871-2197-12, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1892. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 23.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 39,5 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44, ID znak stanovanja: 1871-2199-11

  Zaporedna št.: 24 Izklicna cena: 22.600,00 EUR Pričetek draženja: 29.10.2021 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8905

  Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 39,5 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44, ID znak stanovanja: 1871-2199-11, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1874. Stanovanju pripadata dve kleti z ID znakom: 1871-2165-7 in 1871-2165-21. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 22.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>
 • Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 29,9 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 48, ID znak stanovanja: 1871-2153-11

  Zaporedna št.: 25 Izklicna cena: 15.700,00 EUR Pričetek draženja: 29.10.2021 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8910

  Stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 29,9 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 48, ID znak stanovanja: 1871-2153-11, leto izgradnje stavbe po podatkih GURS-a: 1881. Stanovanju pripada klet z ID znakom: 1871-2156-10. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 15.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Prijava >>

<< Nazaj