Opis odprte dražbe - ELEKTRONSKA JAVNA DRAŽBA, št. 1-2019 (poslovna cona Črna vas - Blejska Dobrava)

<< Nazaj
 • Zemljišča v poslovni coni Črna vas - skupaj 7163 m2

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 322.335,00 EUR Pričetek draženja: 15.03.2019 09:00 Zunanja povezava: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=4908

  a.) nepremičnine v lasti Stanovanjskega sklada RS: parc. št. 1572/95 v izmeri 544 m², parc. št. 1572/96 v izmeri 489 m², parc. št. 1572/97 v izmeri 99 m², parc. št. 1572/101 v izmeri 2042 m² in parc. št. 1572/102 v izmeri 57 m², vse k. o. 2176 - Blejska Dobrava (skupna površina 3231m²) v vrednosti 145.395,00 EUR;    

  b.) nepremičnine v lasti Železarne Jesenice, d. o. o.:  parc. št. 1572/98 v izmeri 911 m², parc. št. 1572/99 v izmeri 1377 m², parc. št. 1572/100 v izmeri 1056 m² in parc. št. 1572/103 v izmeri 588 m², vse k. o. 2176 - Blejska Dobrava (skupna površina 3932 m²) v vrednosti 176.940,00 EUR.

  Lastništvo na nepremičninah je zemljiškoknjižno urejeno, nepremičnine so proste finančnih bremen in najemnikov.

  Izklicna cena: nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota v vrednosti 45 EUR/m², kar za vse nepremičnine skupaj znaša 322.335,00 EUR, brez 22 % DDV-ja, ki ga plača kupec.

  Prijava >>

<< Nazaj