• Odstotek e-dražb z draženjem več artiklov (po tabeli): 67,23 %

  Odstotek vseh e-dražb, kjer se je čas draženja dinamično podaljševal: 36,39 %

 • Število izvedenih klasičnih e-dražb (višanje cene): 113

  Število izvedenih obratnih e-dražb (nižanje cene): 302

 • Dobiček v denarju, dosežen na klasičnih e-dražbah (višanje cene): 923.799,00 €

  Povprečen odstotek dobička (razlika med začetno in najvišjo končno ceno draženja): 112,82 %

 • Prihranek v denarju, dosežen na obratnih e-dražbah (razlika med začetno in končno ceno draženja): 1.807.053,00 €

  Povprečen odstotek prihranka (razlika med začetno in najugodnejšo končno ceno draženja): 92,09 %

 • Povprečno število vabljenih dražiteljev: 4

  Povprečno število dražiteljev, ki so dejansko dražili: 2

 • Odstotek dražiteljev, ki so dražili s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu - Android in iOS: 1,20 %

  Odstotek dražiteljev, ki so dražili preko spletnega brskalnika: 98,80 %