Odprte dražbe

 • Odstotek e-dražb z draženjem več artiklov (po tabeli): 51,68 %

  Odstotek vseh e-dražb, kjer se je čas draženja dinamično podaljševal: 44,22 %

 • Število izvedenih klasičnih e-dražb (višanje cene): 320

  Število izvedenih obratnih e-dražb (nižanje cene): 363

 • Dobiček v denarju, dosežen na klasičnih e-dražbah (višanje cene): 11.250.873,00 €

  Povprečen odstotek dobička (razlika med začetno in najvišjo končno ceno draženja): 173,06 %

 • Prihranek v denarju, dosežen na obratnih e-dražbah (razlika med začetno in končno ceno draženja): 2.742.882,00 €

  Povprečen odstotek prihranka (razlika med začetno in najugodnejšo končno ceno draženja): 91,12 %

 • Povprečno število vabljenih dražiteljev: 6

  Povprečno število dražiteljev, ki so dejansko dražili: 3

 • Odstotek dražiteljev, ki so dražili s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu - Android in iOS: 0,81 %

  Odstotek dražiteljev, ki so dražili preko spletnega brskalnika: 99,19 %

Video navodila

Prijava na odprto dražbo

Potek dražbe