• Odstotek e-dražb z draženjem več artiklov (po tabeli): 53,32 %

  Odstotek vseh e-dražb, kjer se je čas draženja dinamično podaljševal: 41,54 %

 • Število izvedenih klasičnih e-dražb (višanje cene): 299

  Število izvedenih obratnih e-dražb (nižanje cene): 363

 • Dobiček v denarju, dosežen na klasičnih e-dražbah (višanje cene): 10.270.459,00 €

  Povprečen odstotek dobička (razlika med začetno in najvišjo končno ceno draženja): 168,97 %

 • Prihranek v denarju, dosežen na obratnih e-dražbah (razlika med začetno in končno ceno draženja): 2.741.771,00 €

  Povprečen odstotek prihranka (razlika med začetno in najugodnejšo končno ceno draženja): 91,10 %

 • Povprečno število vabljenih dražiteljev: 6

  Povprečno število dražiteljev, ki so dejansko dražili: 2

 • Odstotek dražiteljev, ki so dražili s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu - Android in iOS: 0,91 %

  Odstotek dražiteljev, ki so dražili preko spletnega brskalnika: 99,09 %

Video navodila

Prijava na odprto dražbo

Potek dražbe