Prijava na odprto dražbo

<< Nazaj
 • 1. Podatki o dražitelju

 • (Na elektronski naslov bo poslan žeton za draženje)


  - - - -

 • 2. Predmet draženja
 • Zaporedna št. 1: 'Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242' - Pregled
  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 2.562,00 EUR Pričetek draženja: 11.11.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2837

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št. 242 v 1. etaži, v izmeri 3,30 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje – identifikator: 1727-1062-242, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 2.100,00 EUR, izklicna cena: 2.562,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20.

  Zaporedna št. 2: 'Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 ' - Pregled
  Zaporedna št.: 2 Izklicna cena: 5.124,00 EUR Pričetek draženja: 11.11.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2839

  Shramba na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št. 204 v 1. etaži, v izmeri 6,60 m² k. o. 1727 - Poljansko predmestje  – identifikator: 1727-1064-204, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 4.200,00 EUR, izklicna cena: 5.124,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Opozorilo: Shramba nima samostojnega odjemnega mesta za električno energijo, ki je trenutno priključena na skupno odjemno mesto, zato lahko za nakup kandidirajo le lastniki stanovanj na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34.

  Zaporedna št. 3: 'Stanovanje v mansardi, v izmeri 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13' - Pregled
  Zaporedna št.: 3 Izklicna cena: 16.850,00 EUR Pričetek draženja: 11.11.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2854

  Stanovanje v mansardi, v izmeri 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1488/69 k. o. 725 - Kot. Identifikacija stanovanja: 725-39-3, leto izgradnje: 1913. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 16.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 4: 'Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13' - Pregled
  Zaporedna št.: 4 Izklicna cena: 19.000,00 EUR Pričetek draženja: 11.11.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2857

  Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13. Poslovnemu prostoru pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija poslovnega prostora: 889-1599-42, leto izgradnje: 1992.

  Izklicna cena: 19.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 5: 'Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m² na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1' - Pregled
  Zaporedna št.: 5 Izklicna cena: 13.000,00 EUR Pričetek draženja: 11.11.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2858

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m²  na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-4, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Stavba na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1 je bila z 'Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Kungota', št. 622-01/2014 z dne 6. 11. 2017 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

  Izklicna cena: 13.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin. 

  Zaporedna št. 6: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4' - Pregled
  Zaporedna št.: 6 Izklicna cena: 25.000,00 EUR Pričetek draženja: 11.11.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2860

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 56,40 m², uporabne površine 46 m² na naslovu Ravne na Koroškem, Prežihova ulica 4. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 417/2 k. o. 882 - Ravne. Identifikacija stanovanja: 882-218-6, leto izgradnje: 1944. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 25.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 7: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25' - Pregled
  Zaporedna št.: 7 Izklicna cena: 15.000,00 EUR Pričetek draženja: 11.11.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2866

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 184/4 v izmeri 230 m² k. o. 470 – Korenjak na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Korenjak, Korenjak 25, št. stavbe 116, leto izgradnje 1897. Nepremičnina je potrebna prenove. Na zemljišču s parc. št. 184/4 k. o. 470 - Korenjak je vknjižena služnostna pravica izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda in neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu – vse za čas obratovalne dobe zgrajenega objekta.

  Izklicna cena: 15.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 8: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač' - Pregled
  Zaporedna št.: 8 Izklicna cena: 13.500,00 EUR Pričetek draženja: 11.11.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2868

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 – Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32). Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila zgrajena leta 1900.

  Izklicna cena: 13.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 9: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2' - Pregled
  Zaporedna št.: 9 Izklicna cena: 22.000,00 EUR Pričetek draženja: 12.11.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2870

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. *53 v izmeri 862 m² k. o. 585 - Kresnica na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Šentilj, Stara Gora pri Šentilju, Stara Gora pri Šentilju 2, št. stavbe 132. Nepremičnina je potrebna prenove.

  Izklicna cena: 22.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 10: 'Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, v izmeri 108,5 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-22' - Pregled
  Zaporedna št.: 10 Izklicna cena: 116.300,00 EUR Pričetek draženja: 12.11.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5030

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 a, v izmeri 108,5 m², ID znak stanovanja: 2175-3140-22, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3140-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/73 in 592/72, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 116.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 11: 'Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b v izmeri 88,7 m² in uporabne površine po GURS-u 83 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-2' - Pregled
  Zaporedna št.: 11 Izklicna cena: 80.100,00 EUR Pričetek draženja: 12.11.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=3408

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b v izmeri 88,7 m² in uporabne površine po GURS-u 83 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-2, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s kletjo v velikosti 12,5 m² z ID znakom 2175-3136-38 in dvema zunanjima parkirnima mestoma v velikosti 19 m², stoječim na parc. št. 592/85 k. o. 2175 - Jesenice in v velikosti 13 m², stoječim na parc. št. 592/38 k. o. 2175 – Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 80.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 12: 'Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, v izmeri 87,1 m², ID znak stanovanja 2175-3136-1' - Pregled
  Zaporedna št.: 12 Izklicna cena: 87.500,00 EUR Pričetek draženja: 12.11.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5034

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 b, v izmeri 87,1 m², ID znak stanovanja 2175-3136-1, leto izgradnje: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 11,4 m², ID znak 2175-3136-39 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/86 in 592/37, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 87.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 13: 'Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, v izmeri 107,7 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-22' - Pregled
  Zaporedna št.: 13 Izklicna cena: 115.500,00 EUR Pričetek draženja: 12.11.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5038

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, v izmeri 107,7 m², ID znak stanovanja: 2175-3136-22, leto izgradnje stavbe: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 19,4 m², ID znak 2175-3136-40 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/92 in 592/155, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 115.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 14: 'Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, v izmeri 74,4 m², ID znak stanovanja 2175-3136-19' - Pregled
  Zaporedna št.: 14 Izklicna cena: 84.500,00 EUR Pričetek draženja: 12.11.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5045

  Stanovanje na naslovu Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 3 c, v izmeri 74,4 m², ID znak stanovanja 2175-3136-19, leto izgradnje: 2009, skupaj s pripadajočo kletjo v velikosti 7,9 m², ID znak 2175-2136-37 in dvema parkirnima mestoma ležečima na parc. št. 592/95 in 592/54, obe k. o. 2175 - Jesenice. Stanovanju in kleti pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

  Izklicna cena: 84.500,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 15: 'Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava' - Pregled
  Zaporedna št.: 15 Izklicna cena: 78.000,00 EUR Pričetek draženja: 12.11.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=2846

  Zazidana stavbna zemljišča: parc. št. 1473/1 v izmeri 3860 m², parc. št. 1473/3 v izmeri 492 m² in parc. št. 1468 v izmeri 2124 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava. Na nepremičninah je vknjižena neprava stvarna služnost, in sicer: brezplačna služnostna pravica uporabe zemljišča v korist Športnega društva Lipce, Lipce 66, Blejska Dobrava.

  Nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota po izklicni ceni: 78.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 16: 'Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži, s talno oznako E19' - Pregled
  Zaporedna št.: 16 Izklicna cena: 6.344,00 EUR Pričetek draženja: 12.11.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom 1911-2463-72 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži, s talno oznako E19, na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 J, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 5.200,00 EUR, izklicna cena: 6.344,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 17: 'Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom : 1911-2462-138 v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 I' - Pregled
  Zaporedna št.: 17 Izklicna cena: 5.429,00 EUR Pričetek draženja: 13.11.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Pokrito garažno parkirno mesto z ID znakom : 1911-2462-138  v izmeri 12,50 m², ki se nahaja v 2. etaži na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4 I, skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 4.450,00 EUR, izklicna cena: 5.429,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.  

  Zaporedna št. 18: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-62 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 18 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 13.11.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-62 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 19: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-63 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 19 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 13.11.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-63 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 20: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-64 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 20 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 13.11.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-64 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 21: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-65 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 21 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 13.11.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-65 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 22: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-66 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 22 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 13.11.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-66  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 23: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-68 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 23 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 13.11.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-68 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost.

  Zaporedna št. 24: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-69 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 24 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 13.11.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-69 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 25: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-70 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 25 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 14.11.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-70 v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 26: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-71 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 26 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 14.11.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-71  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 27: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-72 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 27 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 14.11.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-72  v izmeri 12,50 m²,  skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 28: 'Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-73 v izmeri 12,50 m²' - Pregled
  Zaporedna št.: 28 Izklicna cena: 3.721,00 EUR Pričetek draženja: 14.11.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5458

  Zunanje parkirno mesto z ID znakom 1911-2458-73  v izmeri 12,50 m², skupaj s pripadajočimi deli, napravami in zemljiščem.

  Vrednost: 3.050,00 EUR, izklicna cena: 3.721,00 EUR, ki vključuje 22 % davek na dodano vrednost. 

  Zaporedna št. 29: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-13' - Pregled
  Zaporedna št.: 29 Izklicna cena: 19.300,00 EUR Pričetek draženja: 14.11.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5350

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-13, leto izgradnje: 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 30: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 42,5 m², uporabne površine 34,4 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-9' - Pregled
  Zaporedna št.: 30 Izklicna cena: 18.600,00 EUR Pričetek draženja: 14.11.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5356

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 42,5 m², uporabne površine 34,4 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-9, leto izgradnje 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 31: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-12' - Pregled
  Zaporedna št.: 31 Izklicna cena: 19.300,00 EUR Pričetek draženja: 14.11.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5361

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-12, leto izgradnje 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 32: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 40,5 m², uporabne površine 32,8 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-17' - Pregled
  Zaporedna št.: 32 Izklicna cena: 17.700,00 EUR Pričetek draženja: 14.11.2019 15:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5365

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 40,5 m², uporabne površine 32,8 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-17, leto izgradnje 1840.  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 17.700,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 33: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-8' - Pregled
  Zaporedna št.: 33 Izklicna cena: 19.300,00 EUR Pričetek draženja: 15.11.2019 08:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5371

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 44 m², uporabne površine 35,6 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21, ID znak stanovanja: 1082-1486-8, leto izgradnje 1840. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 19.300,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 34: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 48,6 m², uporabne površine 39,4 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50, ID znak stanovanja 1082-1519-7' - Pregled
  Zaporedna št.: 34 Izklicna cena: 16.900,00 EUR Pričetek draženja: 15.11.2019 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5385

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 48,6 m², uporabne površine 39,4 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50, ID znak stanovanja 1082-1519-7, leto izgradnje 1900. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 16.900,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 35: 'Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 57,8 m², uporabne površine 40 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5' - Pregled
  Zaporedna št.: 35 Izklicna cena: 18.800,00 EUR Pričetek draženja: 15.11.2019 10:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5391

  Stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 57,8 m², uporabne površine 40 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37, ID znak stanovanja: 1082-1505-5, leto izgradnje 1850. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 18.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 36: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 23,2 m² uporabne površine 18,8 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 11, ID znak stanovanja: 1082-1623-10' - Pregled
  Zaporedna št.: 36 Izklicna cena: 6.400,00 EUR Pričetek draženja: 15.11.2019 11:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5407

  Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 23,2 m² uporabne površine 18,8 m², na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 11, ID znak stanovanja: 1082-1623-10, leto izgradnje: 1900.  Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove.

  Izklicna cena: 6.400,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 37: 'Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 85,3 m² uporabne površine 69,1 m², na naslovu Celje, Bukovžlak 11, ID znak stanovanja: 1083-322-2' - Pregled
  Zaporedna št.: 37 Izklicna cena: 44.100,00 EUR Pričetek draženja: 15.11.2019 12:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5414

  Stanovanje v 2. nadstropju  v izmeri 85,3 m² uporabne površine 69,1 m², na naslovu Celje, Bukovžlak 11, ID znak stanovanja: 1083-322-2, leto izgradnje 1900. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002 in 91/2013).

  Izklicna cena: 44.100,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 38: 'Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 767/19 k. o. 1911 - Kamnik v izmeri 63 m². Predmet prodaje je del stavbe z ID znakom: 1911-1139' - Pregled
  Zaporedna št.: 38 Izklicna cena: 65.800,00 EUR Pričetek draženja: 15.11.2019 13:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5421

  Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 767/19 k. o. 1911 - Kamnik v izmeri 63 m². Predmet prodaje je del stavbe z ID znakom: 1911-1139, in sicer na naslovu Kamnik, Kovinarska cesta 7 d v izmeri 54,1 m², uporabne površine 45,1 m², leto izgradnje: 1950. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica Občine Kamnik.

  Izklicna cena: 65.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

  Zaporedna št. 39: 'Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 31 m² na naslovu Maribor, Nasipna ulica 69, ID znak stanovanja 681-2914-4' - Pregled
  Zaporedna št.: 39 Izklicna cena: 33.600,00 EUR Pričetek draženja: 15.11.2019 14:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=5429

  Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 31 m² na naslovu Maribor, Nasipna ulica 69, ID znak stanovanja 681-2914-4, leto izgradnje 1935. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in na zemljišču. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika.

  Izklicna cena: 33.600,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

 • 3. Priponka - (Potrdilo o plačani varščini – OBVEZNO, izjava morebitnih solastnikov – V PRIMERU OBSTOJA)

 • Izjavljam, da sem razumel/a pravila in pogoje elektronske javne dražbe in se z njimi v celoti strinjam ter jih potrjujem. Hkrati dajem soglasje za obdelavo vnesenih osebnih podatkov za potrebe izvedbe elektronske dražbe, preveritve plačila varščine, priprave pogodbe v primeru mojega izbora ter preveritev v smislu veljavne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Organizator elektronske javne dražbe se zavezuje posredovane osebne podatke dražitelja varovati skladno z veljavno zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine na način, kot je navedeno zgoraj.
 • Izjavljam, da sem besedilo elektronske javne dražbe, št. 8-2019 prebral/a, ga razumel/a in se z njim v celoti strinjam.
 • << Nazaj